Tjenester

Engineering

StS har nisjekompetanse innenfor våre fagområder og fokus på detaljer allerede i planleggingsfasen. Vi bidrar til utvikling av integrerte og kostnadseffektive løsninger.

Les mer om engineering 

Habitat

I et overtrykkshabitat benyttes overtrykket som en barriere mot inntrenging av potensielt eksplosjonsfarlige stoffer og gasser. Slik kan varmtarbeid som for eksempel sveising utføres på steder det ellers ikke hadde vært trygt nok.

Les mer om habitat 

Isolering

StS tilbyr utførende isolasjonsarbeid innenfor samtlige isolasjonsklasser, i liten og stor skala. I tillegg designer, tester og produserer StS egne produkter og skreddersydde løsninger for ulike isoleringsbehov.

Les mer om isolering 

Inspeksjon og NDT

Regelmessig inspeksjon og tilstandskontroll er en vesentlig del av kvalitetssikringen og en forutsetning for kostnadseffektiv drift og presis vedlikeholdsplanlegging.

Les mer om inspeksjon og NDT

Overflatebehandling

StS opererer ut fra vedlikeholdsprinsipper som ivaretar totalbehovet innen korrosjonsbeskyttelse – fra teknisk tilstand, planlegging og utførelse, til prosjektledelse, anskaffelse og avfallshåndtering.

Les mer om overflatebehandling 

Rigging og transport

StS har utført riggeoppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.
Les mer om rigging og transport 

Stillas

StS har siden 1972 utført oppdrag innen stillas. Vi kombinerer ofte stillas med andre tilkomstløsninger. Gjennom vår erfaring og ekspertise finner vi den optimale metoden. Målet er å finne den beste løsningen for tilkomst på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Les mer om stillas

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk (TT) taubaserte metoder for tilkomst. Metoden er utviklet for og av bransjen innen olje- og gassindustrien.

Les mer om tilkomstteknikk 

Kurs

Alle våre kurs står i direkte sammenheng med bedriftens kjernevirksomhet og bygger på regelverket for fagopplæring, egen fagekspertise og kunnskapsformidling rettet mot praktiske utfordringer i en krevende hverdag.

Les mer om kurs 

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.