Tilkomstteknikk

Industriell klatring

StS tilkomstteknikkTilkomstteknikk (TT) taubaserte metoder for tilkomst.

StS har siden begynnelsen av 90 tallet erfart at Tilkomstteknikk er en sikker og kostnadseffektiv løsning for tilkomst. Tilkomstteknikk kan benyttes av alle våre fagdisipliner og er aktuelt innen hele den Norske industrien, som for eksempel Olje og gass, Bygg og anlegg og fornybar industri.

StS er en pioner innen faget i Norge og har bredde i sine TT leveranser både nasjonalt og internasjonalt.

StS er sertifisert som opplærings- og utførende virksomhet NS9600 Arbeid i tau og IRATA.

StS leverer spesialtilpassede TT lag for hvert enkelt oppdrag etter kundens ønske, dette kan ofte bestå av flere fag, såkalte SWAT lag.

Virksomhetsområder:

 • Oppmåling
 • Inspeksjon
 • Rengjøring
 • Mekanisk arbeid og reparasjoner
 • Elektrisk arbeid
 • Sveising
 • Rørarbeid
 • Isolering
 • Overflatebehandling
 • Riggeoperasjoner
 • Beredskap/redningslag
 •  Vedlikehold
 • Monteringsarbeid i sjakter
 • Montering av arbeidsplattformer

Tilkomstteknikk er et utfordrende yrke der den nødvendige tryggheten for å utføre en god jobb ikke kan oppnås kun gjennom en teoretisk utdannelse. Trening og praktisk erfaring er helt avgjørende for vurderingsevnen og HMS-forståelse. Derfor har både IRATA og SOFT delt opp utdanningen i flere nivåer med krav til antall loggførte timer før opptak til kurs på neste nivå kan påbegynnes. Ethvert TT-oppdrag må overvåkes av en sikringsleder.

Relatert artikkel: Pionerprosjekt – Haven

Relatert artikkel: 1994: Pioner på tilkomstteknikk (TT) og industriklatring

Utvalgt referanse

Oseberg Sør

Livbåtskifte av 3 livbåter på Oseberg Sør. Arbeidet utført i samarbeid med Odfjell Drilling Technology og Scat Harding.

Livbåtene som skulle erstattes ble droppet kontrollert til sjø, og lukket opp av støttefartøy, før TT operasjoner og livbåt installasjon kunne gjennomføres.

Ny livbåt ble satt til sjø av støttefartøy, og riggkran løftet opp livbåt til posisjon 7 meter under livbåt stasjon. TT laget rappellerte ned til livbåt, og koblet til ett spesial produsert løfte arrangement, samtidig som støttefartøy var koblet opp med wire for å forhindre ukontrollert bevegelse inn mot plattform. Livbåt ble så heist opp i utgangsposisjon, og koblet til sikringsanordning på livbåtstasjon. Deretter ble det utført et vellykket dropp test av livbåt, og oppdraget var ferdigstilt.

Tilbakemelding/resultat

SOW performed under budget and ahead of schedule, with great feedbacks from client:

«Ønsker å bruke anledningen til å takke for en god leveranse! Klatrelaget utførte jobben på en fremragende måte.»

Marine Engineer

Odfjell Drilling Technology

Relatert video: Livbåt Oseberg Sør FULL HD

Prosjekt: Livbåtskifte
Klient: Odfjell Drilling
Varighet: 2014
Disiplin: Tilkomstteknikk

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.