Engineering

Integrerte og kosteffektive løsninger

StS har nisjekompetanse innenfor våre fagområder og fokus på detaljer allerede i planleggingsfasen. Vi bidrar til utvikling av integrerte og kostnadseffektive løsninger.

Virksomhetsområder:

 • Studier & analyser
 • Plan
 • Pre- og shop engineering
 • Spesifikasjoner og prosedyrer
 • Inspeksjon og kvalitetsoppfølging
 • Dokumentasjon
 • Arbeidsledelse

Utvalgt referanse

Draugen

sts draugen

Draugen er en oljeplattform som står på Draugenfeltet i Norskehavet. Plattformen er en Condeep-plattform med én betongfot (monosokkel) som står på 251 meters havdyp. Feltet ble oppdaget i 1984 og produksjonen ble startet da plattformen kom på plass i 1993. Operatør var Norske Shell. Draugen var det første oljefeltet i drift nord for 62° breddegrad. Gassen som produseres på plattformen, skipes gjennom rørledning til Kårstø. Oljen fra Draugen går gjennom to rørledninger til en lastebøye (Draugen FLP) og bøyelastes til skytteltanker.

Til plattformen er det også knyttet sju havbunnsbrønner. Okea AS kjøpte i 2018 Norske Shells eiendeler i Draugen og Gjøa og tok dermed over operatørskapet av Draugen.

Arbeidsomfang

ISO tjenester offshore, inkludert tilkomstteknikk og sveisehabitat.

Omfang inkluderer også landbasert støtte til Entreprenør inkludert ledelse. Engineering er også en del av StS leveranse. StS personell har vært lokalisert i Asker som arbeidet med Infill Drilling, Upgrade prosjektet, Linnorm over Draugen.

StS ingeniører ble integrert i OPC i Stavanger sammen med personell fra Aibel og Linjebygg Offshore. OPC er ansvarlig for:

 • Ressursstyring
 • Tilgang og tilgjengelighet av materialer før arbeidet starter offshore.
 • Gjennomgang av jobbpakker og for at utstyr og verktøyer på plass før arbeidet starter offshore.
 • Oppdatering av daglige driftlogger

 

 

Tilbakemelding/Resultat

Den generelle tilbakemeldingen fra Shell og Aibel er at StS, sammen med Prezioso Linjebygg har utført arbeidet utmerket. StS arbeidsledere, formenn og operatører innen alle disipliner er godt kvalifisert. Teknisk tilstand på det utførte arbeidet er som alltid av høyeste standard. StS leverer merverdi under prosjektutførelsen og bidrar til levering i henhold til tidsplan.

Prosjekt: Draugen
Klient: Prezioso / Shell
Varighet: 2013 – 2022
Disiplin: ISO
Volum: 30 000 – 60 00 timer årlig

Office

Postal address
PO Box 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Visiting address
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.