Rigging og transport

Rigge-oppdrag siden 1977

Vi har utført rigge-oppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.

Vi har utført rigge-oppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.

 

Riggerne påtar seg dermed et stort ansvar, både i forhold til jobbforberedelse og gjennomføring av operasjonen. Sikkerhetsvurdering og planlegging, sikring av området, kontroll av utstyr, vekt- og balanseberegninger, valg og eventuelt tilpasning av festepunkt, koordinering av arbeidet med kollegaer og annet fagpersonell er noen av oppgavene en rigger skal ha kontroll på.

 

Virksomhetsområder:

  • Løfteoperasjoner
  • Flagging
  • Truckkjøring
  • Arbeidsledelse
  • Multidisiplin personell
  • Kranførerer

 

 

StS er sertifisert som sakkyndig virksomhet iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bes.nr. 555, (§58) og Samordningsrådets tilleggskritterier for sakkyndig virksomhet for løfteutstyr.

Utvalgt referanse

Njord

njord sts

Njord feltet er bygget ut med en flytende stålplattform kalt Njord A. Plattformen ble opprinnelig levert av Kværner i september 1997. Dekket ble fabrikkert og sammenstilt på Stord, mens Verdal leverte skroget.

Om prosjektet

StS har fulgt Njord A plattformen i hele livssyklusen.

Njord A var den første EPC-kontrakten på norsk kontinentalsokkel etter at Norsok ble implementert på midten av 90-tallet. Kontrakten ble signert 1. april 1995. Den første stålplaten ble kuttet ni uker senere, og sailaway var den 7. august 1997 – kun 28 måneder senere. Njord A startet oljeproduksjonen 30. september samme år.

StS leverte stillastjenester og riggertjenester til Kværner under byggingen, både Stord og i Verdal. StS fortsatte leveransene i hook-up fase. Da installasjonen kom i drift vant vi stillaskontrakt for vedlikeholdet.

StS fikk fornyet tillit og vant kontrakt for komplette ISO-tjenester for Njord A i 2003. Frem til 2010 leverte vi på vedlikehold og modifikasjon offshore. StS hadde ansvar for stillas og tilkomstteknikk, habitat, isolasjon, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og engineering.

Vedlikeholds -og modifikasjonskontrakten med Aibel for Njord A var en av StS sine første leveranser med totalansvar for ISO-fag. Den ble gjennomført uten garantisaker.

I 2012 gjennomførte Statoil en omfattende vedlikeholds -og modifikasjonskampanje på Njord A for å tilrettelegge for forlenget levetid. StS bistår med å bytte dekksramme. I prosjektperioden var det 170 StS operatører i rotasjon som arbeidet med isolering, stillas og overflate, tilkomstteknikk, arbeidsledelse og koordinering av aktivitetene om bord.

I 2016 utførte StS oppdrag relatert til tilkomst teknikk, rigging og stillas hos Kværner Stord på Njord A / Future. Omfanget inkluderte fjerning av flammetårnet og deler av Derrick.  Per oktober 2017 var det produsert mer enn 117 000 timer uten skader eller alvorlige hendelser.

Suksessfaktoren i dette prosjektet har vært gode rekrutteringsrutiner, fleksibilitet mot kunden og tett kundeoppfølging av prosjektledelse.

StS har fått svært god tilbakemelding fra Kværner på jobben vi utførte.

Relatert video: Njord A towed to Kværner Stord summer 2016

Prosjekt: Njord
Klient: Kværner, Aibel (Statoil)
Varighet: 1997 ->
Disiplin: Isolasjon, stillas, overflatebeskyttelse, tilkomstteknikk, habitat, rigging

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.