Rigging og transport

Rigge-oppdrag siden 1977

Vi har utført rigge-oppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.

Vi har utført rigge-oppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.

 

Riggerne påtar seg dermed et stort ansvar, både i forhold til jobbforberedelse og gjennomføring av operasjonen. Sikkerhetsvurdering og planlegging, sikring av området, kontroll av utstyr, vekt- og balanseberegninger, valg og eventuelt tilpasning av festepunkt, koordinering av arbeidet med kollegaer og annet fagpersonell er noen av oppgavene en rigger skal ha kontroll på.

 

Virksomhetsområder:

  • Løfteoperasjoner
  • Flagging
  • Truckkjøring
  • Arbeidsledelse
  • Multidisiplin personell
  • Kranførerer

 

 

StS er sertifisert som sakkyndig virksomhet iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bes.nr. 555, (§58) og Samordningsrådets tilleggskritterier for sakkyndig virksomhet for løfteutstyr.

Kontakt / contact

Trond Vestby
Driftsleder / Operations Manager

Mobil: +47 91 80 74 54
E-post: trond.vestby@stsgruppen.com

Tjenester

Utvalgt referanse

Njord

njord sts

Njord feltet er bygget ut med en flytende stålplattform kalt Njord A. Plattformen ble opprinnelig levert av Kværner i september 1997. Dekket ble fabrikkert og sammenstilt på Stord, mens Verdal leverte skroget.

Om prosjektet

StS har fulgt Njord A plattformen i hele livssyklusen.

Njord A var den første EPC-kontrakten på norsk kontinentalsokkel etter at Norsok ble implementert på midten av 90-tallet. Kontrakten ble signert 1. april 1995. Den første stålplaten ble kuttet ni uker senere, og sailaway var den 7. august 1997 – kun 28 måneder senere. Njord A startet oljeproduksjonen 30. september samme år.

StS leverte stillastjenester og riggertjenester til Kværner under byggingen, både Stord og i Verdal. StS fortsatte leveransene i hook-up fase. Da installasjonen kom i drift vant vi stillaskontrakt for vedlikeholdet.

StS fikk fornyet tillit og vant kontrakt for komplette ISO-tjenester for Njord A i 2003. Frem til 2010 leverte vi på vedlikehold og modifikasjon offshore. StS hadde ansvar for stillas og tilkomstteknikk, habitat, isolasjon, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og engineering.

Vedlikeholds -og modifikasjonskontrakten med Aibel for Njord A var en av StS sine første leveranser med totalansvar for ISO-fag. Den ble gjennomført uten garantisaker.

I 2012 gjennomførte Statoil en omfattende vedlikeholds -og modifikasjonskampanje på Njord A for å tilrettelegge for forlenget levetid. StS bistår med å bytte dekksramme. I prosjektperioden var det 170 StS operatører i rotasjon som arbeidet med isolering, stillas og overflate, tilkomstteknikk, arbeidsledelse og koordinering av aktivitetene om bord.

I 2016 utførte StS oppdrag relatert til tilkomst teknikk, rigging og stillas hos Kværner Stord på Njord A / Future. Omfanget inkluderte fjerning av flammetårnet og deler av Derrick.  Per oktober 2017 var det produsert mer enn 117 000 timer uten skader eller alvorlige hendelser.

Suksessfaktoren i dette prosjektet har vært gode rekrutteringsrutiner, fleksibilitet mot kunden og tett kundeoppfølging av prosjektledelse.

StS har fått svært god tilbakemelding fra Kværner på jobben vi utførte.

Relatert video: Njord A towed to Kværner Stord summer 2016

Prosjekt: Njord
Klient: Kværner, Aibel (Statoil)
Varighet: 1997 ->
Disiplin: Isolasjon, stillas, overflatebeskyttelse, tilkomstteknikk, habitat, rigging

Kontakt

Telefon
+47 55 20 80 00

E-post
firmapost@stsgruppen.com

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.