Rigging og transport

Rigge-oppdrag siden 1977

Vi har utført rigge-oppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.

Vi har utført rigge-oppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.

 

Riggerne påtar seg dermed et stort ansvar, både i forhold til jobbforberedelse og gjennomføring av operasjonen. Sikkerhetsvurdering og planlegging, sikring av området, kontroll av utstyr, vekt- og balanseberegninger, valg og eventuelt tilpasning av festepunkt, koordinering av arbeidet med kollegaer og annet fagpersonell er noen av oppgavene en rigger skal ha kontroll på.

 

Virksomhetsområder:

  • Løfteoperasjoner
  • Flagging
  • Truckkjøring
  • Arbeidsledelse
  • Multidisiplin personell
  • Kranførerer

 

 

StS er sertifisert som sakkyndig virksomhet iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bes.nr. 555, (§58) og Samordningsrådets tilleggskritterier for sakkyndig virksomhet for løfteutstyr.

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.