Overflatebehandling

Overflatebehandling

Overflatebehandling

Overflatebehandling

StS  ivaretar totalbehovet innen korrosjonsbeskyttelse – fra teknisk tilstand, planlegging og utførelse, til prosjektledelse, anskaffelse og avfallshåndtering. Korrosjon utgjør en betydelig vedlikeholds risiko og vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle løsninger som møter utfordringene knyttet til levetidsforlengelse, effektivitet og HMS.

Kvalitetskontroll

For å oppnå et overflatebelegg med lang levetid, er det mange faktorer som må være på plass. Krav til klimatiske forhold og overmalingsintervaller må etterleves, og rett utstyr benyttes. For å sikre kvalitet i samsvar med kundens spesifiserte krav, benytter StS sertifiserte overflateinspektører og kvalifisert fagpersonell til å lede og kontrollere arbeidet i alle viktige faser.

Virksomhetsområde:

 • Blåserensing/maling
 • Multidisiplin personell
 • Dekksbelegg
 • Tankmaling
 • Metallisering
 • Inspeksjon NS 476 (FROSIO) og kvalitetsoppfølging
 • Planlegging og prosjektgjennomføring
 • Ingeniørtjenester

 

Passiv brannbeskyttelse

StS er en erfaren leverandør av tjenester og produkter innen passiv brannbeskyttelse. Vi bistår med metodevalg, dimensjonering, planlegging og prosjektstyring.

 

Virsomhetsområde:                       

 • Epoksy-baserte systemer
 • Metodevalg
 • Inspeksjon og kvalitetsoppfølging NS 476
 • Planlegging og prosjektgjenomføring

Har du lyst til å jobbe som industri maler? Vi tok en prat med Gisle Selbak som er fagansvarlig for overflate i StS om hvorfor jobbe med overflatebehandling.

Hva innebærer det å jobbe som overflatebehandler?

Industrimalere har som sin hovedoppgave å utføre korrosjonsvern på stål, metall og betong i ulike miljø. Hovedtyngden av faggruppen er knyttet til arbeid innenfor tyngre verkstedindustri i Norge. Man blir engasjert over hele landet både i små og mellomstore mekaniske bedrifter og i store industri- og vedlikeholdsprosjekter.

Hvorfor jobbe med dette faget?

En industrimaler kan være ansatt i landbasert industri som bygg- og anleggsindustrien, i skipsindustrien og i oljebasert virksomhet. Dette gir muligheter på mange ulike arbeidsplasser både på land og offshore.

Det vil være stort behov for dyktige industrimalere i årene som kommer.

Hvorfor jobbe med overflatebehandling i StS?

StS søker kontinuerlig etter flere medarbeidere og hos oss får du jobbe i et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Vi er godkjent opplæringsbedrift og har utdannet fagkompetanse i snart 50 år.

Les mer om å jobbe i StS her: https://stsgruppen.com/jobb/

Relatert artikkel: Tilbakemelding fra Neptune Energy- GJØA

Utvalgt referanse

Neptune Energy-GJØA

Neptune Energy. foto: Jan Inge Haga

Arbeidsomfang

I desember 2018 signerte StS ISO Service kontrakt med Neptune Energy Norge AS for Drift- &Vedlikeholds-oppdrag på Gjøa plattformen og potensielt oppdrag for andre prosjekter selskapet har ansvar for.

Gjøa er en flytende plattform for prosessering og transport av Olje og Gas.  Gjøa har egen drift- og vedlikeholdsorganisasjon offshore.  De utfører daglig drift- og vedlikeholdsoppdrag selv, men trenger hjelp til av- og på-isolering, malingskampanjer, overflatebehandling, habitatbygging, samt stillasarbeid for Vedlikehold- og Inspeksjonsoppdrag samt Modifikasjoner.

On- og offshore Isolering, Stillas og Overflatebehandling (ISO) tjenester relatert til Gjøa plattformen. Arbeidsomfanget omfatter spesialisert tilkomstteknikk, ISO relatert engineering/planlegging/utstyr og materialer, habitat for varmt arbeid, prefabrikkering, kjemisk rengjøring av overflater i tanker samt koordinering av ISO tjenester med andre leverandører.

StS har også oppdrag på NOVA prosjektet. Den ca 800 tonn tunge modulen vil i 2020 bli løftet om bord Gjøa Plattformen for å muliggjøre produksjon fra det nærliggende NOVA feltet, prosjektet ferdigstilles i 2021.

StS arbeidsomfang er klargjøring av området til innløft på Gjøa. Omfanget inkluderer generelle ISO-tjenester inkludert fjerning av isolasjon og Chartec (brannsikring) samt isolering og påføring av ny Chartec, rigging, habitat og TT.

01.01.2020 er det oppstart offshore for DUVA og P1 prosjektene offshore. Duva (tidligere Cara) og Gjøa P1 skal i produksjon rundt årsskiftet 2020/2021, og skal knyttes til Gjøa-plattformen..

Prosjektene skal totalt kunne levere 120 millioner fat oljeekvivalenter, fordelt på 32 millioner fat på Gjøa P1 og 88 millioner fat på Duva. Prosjektene skal kunne levere henholdsvis 30.000 fat per dag og 24.000 fat per dag på maksnivå.

Tilbakemelding/Resultat

Vi får stadig gode tilbakemeldinger på arbeidet vi utfører og våre gode HMS resultater. Det gjør oss så glad! Siden signering av ISO kontrakten i desember 2018 har vi hatt et flott samarbeid med vår kunde Neptune Energy Norge AS!

StS har utført ulike drift – og vedlikeholdsoppdrag på blant annet Gjøa plattformen og for tiden arbeider vi med klargjøring for Shutdown 4 som startet i midten av april. Stansen varer i 4 uker og arbeidet innebærer hogging/påføring av Chartec, isolering av rør/ventiler og bygging av stillas.  Det er fortsatt mye jobb som gjenstår og vi ser frem til et langt og godt kundeforhold til Neptune Energy!

Prosjekt: Gjøa
Klient: Neptune Energy
Varighet: 2018-2021 (2025)
Disiplin: ISO

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.