Isolering

Produkter og skreddersydde løsninger

Røriolering

Isoleringsprodukter

StS tilbyr utførende isolasjonsarbeid innenfor samtlige isolasjonsklasser, i liten og stor skala. I tillegg designer, tester og produserer StS egne produkter og skreddersydde løsninger for ulike isoleringsbehov. Vi levere varer og tjenester innenfor flere bransjer, slik som; offshore, skip, industri og bygg.

Virksomhets områder:

  • Varme/kulde
  • Akustisk/ansaDur Lydhus
  • Brann
  • Mantling
  • Prefabrikkering
  • Isolasjonsjakker
  • Frosio inspektører
  • Engineering
  • easyCAP

StS easyFLEX er merkenavnet som brukes til isolasjonsprodukter produsert og markedsført av StS gruppen. Det inkluderer en rekke produkter laget for en rekke scenarier, for eksempel brannbeskyttelse, lydsikring og termisk beskyttelse. Alle produkter er utformet og dokumentert for bruk i høyrisikomiljøer som kraftverk, prosess- og marine næringer, og olje- og gassinstallasjoner på land og til havs. Produktene er utviklet og testet for å oppfylle de strenge kravene i NORSOK- og ISO-standardene. Les mer om produktene her: Produkter

Utvalgt referanse

Petrojarl Knarr FPSO

petrojarl

StS og vår samarbeidspartner Stenca fullførte isolasjons arbeidet for Petrojarl Knarr FPSO under utfordrende forhold og under en stram tidsplan.

FPSO Petrojarl Knarr kom fra Sør-Korea for ferdigstillelse før offshore-tilkobling. StS ble invitert til å fullføre isolasjonsarbeidet om bord. I dette prosjektet identifiserte vi oppsett og styring av arbeidet som en utfordring på grunn av de stramme tidsfrister og del av omfanget av arbeid som skulle utføres. Vi hadde lite tid til å forberede, så i samarbeid med kunden implementerte vi en flat organisasjonsstruktur for formen og operatøren. Med opptil 300 operatører på jobb hver dag og et krav om å være på full produktivitet med kun et par dager til utførelse, trengte vi hands-on ledelse i feltet. Alle formenn fikk fullt ansvar for sitt lag og skulle tilbringe hele tiden på arbeidsplassen, bortsett fra 10 minutter om morgenen som ble brukt på oppstartsmøte. Vi hadde 8 arbeidsledere som fikk god støtte av prosjektadministrasjonen og kunne dermed bruke kun 3 timer på administrative oppgaver hver dag. Resten av dagen brukte de på arbeidsplassen. Dette ga oss en praktisk administrasjon med korte rapporteringslinjer som resulterte i en vellykket prosjektoppstart og redusert «ikke produktiv tid» gjennom hele prosjektet.

Engineering

Arbeidet ble igangsatt under fartøyets seiling fra verftet i Sør-Korea til Norge. Vi startet med ingeniørarbeidet og forberedelser til overføringsarbeidet. Vårt erfarne ingeniør-team klarte å forberede jobbpakker for isolasjons, stillas og overflatebehandling før oppholdet ved Aibels verft i Haugesund.

Shop engineering

StS gruppen etablerte en ingeniørgruppe på Aibel`s verft i Haugesund. Hovedoppgaven var å organisere stillas, overflatebehandling og isolasjon. Dette arbeidet spilte en nøkkelrolle i vår suksess med dette prosjektet.

Drift

Vår drifts enhet håndterte 700 operatører i rotasjon. Vi utførte rør- og teknisk isolasjon. Isolasjonsjakker ble produsert og installert på stedet. Brannisoleringsdelen av omfanget var spesielt krevende på grunn av begrenset tilgang, trange rom og kompleks utforming.

StS leverte også Tilkomstteknikk, Inspeksjonstjenester og prosjektledelse i løpet av verftsoppholdet i Haugesund.

I tråd med vår HMS-filosofi med 0-skader fullførte vi dette prosjektet uten HMS-hendelser.

Tilbakemelding/Resultat

StS fullførte prosjektet med en evne til å planlegge og gjennomføre prosjektet med en veldig stram tidsplan. Suksessfaktorene i dette prosjektet var direkte tilsyn, koordinering av arbeid og dedikert prosjektledelse. StS skalerbare organisasjon dokumenterte StS kjente fleksibilitet og kapasitet med 700 personer i rotasjon med en ukes varsel.

Innovative løsninger med brannkasser

Kunden hadde tidspress med tanke på brannisolering for å få skipet klassifisert. Ledetiden var utfordrende så vi anbefalte å bruke brannkasser. Den totale mengden brann kasser var 18. Vår kunde aksepterte vår anbefaling og vi klarte å installere brann kassene før frist.

Prosjekt: Petrojarl Knarr FPSO
Klient: Teekay Petrojarl (Stenca)
Varighet: Mai – november 2015
Disiplin: ISO
Volum: 700 i rotasjon

Kontakt

Telefon
+47 55 20 80 00

E-post
firmapost@stsgruppen.com

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.