Produkter

StS har overtatt Bilfingers Lambda-produkter; Jackets, PPS (Pipe Penetration Seal) og Boltcare

Alle de tre Lambda-produktene representerer isolasjon av ulike rør og forbindelser som man typisk finner på offshoreinstallasjoner, men virksomheten produserer også produkter som er relevant for markeder utenfor olje og gass. Les mer

Kontakt: postlambda@stsgruppen.com

Lambda Thermal Insulation

Lambda Thermal Insulation brukes både for å beskytte personell og for å beskytte mot varme og lyd. Lambda Thermal Insulation er et flerbrukssystem som gjelder for klassene 1, 4, 6, 7 og 8 i henhold til NORSOK-standarden.

Les mer om Lambda Thermal Insulation

Lambda F Flex Pipe Penetration Seal (PPS)

Lambda F Flex Pipe Penetration Seal (PPS) er et skreddersydd og fleksibelt isolasjonssystem for ild og gass. Det kan brukes på enkeltrør eller multirørinstallasjoner for skott og dekk. Systemet er testet og sertifisert for å møte de strengeste on- og offshore-spesifikasjoner for olje- og gassinstallasjoner.

Les mer om Lambda F Flex Pipe Penetration Seal (PPS)

Lambda F Flex BoltCare

Lambda F Flex BoltCare er en fleksibel jacket for brannsikring for flenser og bolter der rør i seg selv ikke krever isolasjon. Lambda BoltCare er testet for jetbrann med en varmelast på 350 kW/m² (OTI 95 634) og ekstremvær.

Les mer om Lambda F Flex BoltCare

Lambda F Flex Jacket

Lambda F Flex Jacket er et fleksibelt system som beskytter fartøy, rørledninger, ventiler, flenser, aktuatorer, kontrollinjer og bokser. Systemet er testet for å møte de strengeste on- og offshore-spesifikasjoner for olje- og gassinstallasjoner.

Les mer om Lambda F Flex Jacket

Lambda Acoustic Insulation

Lambda Acoustic Insulation brukes både som termisk beskyttelse, lydbeskyttelse og personellbeskyttelse. Lambda Acoustic Insulation er et flerbrukssystem som gjelder for klassene 1, 4, 6, 7 og 8 i henhold til NORSOK-standarden.

Les mer om Lambda Acoustic Insulation

Lambda Acoustic Cassette

Lambda Acoustic Cassette tilbyr fleksibel og modulær akustisk sikring. Løsningen kan brukes i produksjonsmiljø som prosessindustri, kraftverk, havnæring og olje- og gassnæringen.

Les mer om Lambda Acoustic Cassette

easyCAP

StS har nylig utviklet en ny metode og ett nytt produkt for rørisolering. Bransjen har høyt fokus på miljøvennlige løsninger, kostnadseffektiv installasjon med ypperlig funksjonalitet.

Les mer om easyCAP

Sveisehabitat

Varmt arbeid, som sveising, sliping, kutting, sandblåsing og metallisering, kan derfor utføres i områder som ellers anses å være farlige. Dette gjør det mulig å utføre varmt arbeid under vanlig drift av olje- og gassrelaterte installasjoner og anlegg.

Les mer om sveisehabitat

Kontakt

Telefon
+47 55 20 80 00

E-post
firmapost@stsgruppen.com

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.