Produkter

StS easyFLEX Produkter

StS easyFLEX er merkenavnet som brukes til isolasjonsprodukter produsert og markedsført av StS gruppen. Det inkluderer en rekke produkter laget for en rekke scenarier, for eksempel brannbeskyttelse, lydsikring og termisk beskyttelse. Alle produkter er utformet og dokumentert for bruk i høyrisikomiljøer som kraftverk, prosess- og marine næringer, og olje- og gassinstallasjoner på land og til havs. Produktene er utviklet og testet for å oppfylle de strenge kravene i NORSOK- og ISO-standardene.

Alle Lambda produkter er høyt anerkjent som «state of the art» isolasjonssystemer. Hvert produkt er tilpasset og prefabrikkert for å passe den spesifikke ventilen, flensen, rør, hylse eller annen type utstyr som skal beskyttes.

StS Lambda easyFLEX-produkter er designet for rask og enkel installasjon, fjerning og gjentatt reinstallasjon for å sikre enkel tilgang for inspeksjon og vedlikehold, ved hjelp av minimalt timeforbruk, personlig verneutstyr og verktøy.

Produktene er laget av et sterkt silikonbelagt stoff, med en kjerne av isolasjon og / eller andre materialer avhengig av bruk. Alle sømmer er sydd med Kevlar forsterket rustfri ståltråd og forseglet med silikon. Det ytre stoffet har ingen åpninger som kan forårsake vanninntrengning.

Kontakt oss for mer informasjon: postlambda@stsgruppen.com

StS easyFLEX brannkasse
StS easyFLEX brannkasse

StS easyFLEX Brannkasse er et system som er utformet for å beskytte rørledninger, ventiler, flenser, aktuatorer, kontroll linjer og bokser mot brann og / eller jetbrann.

Lambda easyFlex Pipe Penetration Seal (PPS)
Lambda easyFLEX Rørgjennomføringstetting (PPS)

Lambda easyFLEX Rørgjennomføringstetting (PPS) er et tilpasset system designet for å forsegle rørgjennomføringer i A og H klassifiserte skott og dekk.

Lambda easyFLEX Brann- og Jetbrannbeskyttelse
Lambda easyFLEX Brann- og Jetbrannbeskyttelse

Lambda easyFLEX Brann- og Jetbrannbeskyttelse er et system som er utformet for å beskytte rørledninger, ventiler, flenser, aktuatorer, kontrolllinjer og bokser mot brann og / eller jetbrann.

easyCAP- endeavslutning for isolasjonssystemer
easyCAP- endeavslutning for isolasjonssystemer

StS har utviklet en ny metode og  nytt produkt for rørisolering.

Lambda easyFLEX BoltCare
Lambda easyFLEX Boltbeskyttelse

Lambda easyFLEX Boltbeskyttelse er et fleksibelt design for brannvern av flenser og bolter. Den  kan brukes på både isolerte og uisolerte rørledninger.

Lambda easyFLEX Akustisk, Termisk og Personellbeskyttelse

Dette er et flerbrukssystem som kan benyttes som termisk-, lyd- og personellbeskyttelse, og dekker klasse 1, 4, 6, 7 og 8 i henhold til NORSOK-standarden.

Lambda easyFLEX Akustiske kassetter og gardiner
Lambda easyFLEX Akustiske kassetter og gardiner

Lambda easyFLEX Akustiske kassetter og gardiner er fleksible og modulære produkter som brukes til å redusere støy i et bestemt område. Løsningen kan brukes i ulike miljøer, som kraftverk, prosess- og marine næringer og olje- og gassinstallasjoner på land og til havs.

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.