TT og stillas på Skarv

Den 300 meter lange giganten som nå ligger ved kai på Stord er et såkalt FPSO (Floating production, storage and offloadig), et skip som kan produsere, lagre og losse olje, i tillegg til å produsere og videresende gass.

FPSO Skarv ble bygget i Sør- Korea, men det gjenstod store arbeider da skipet kom til Stord for klargjøring tidlig i april. Opprinnelig skulle skipet sette kurs for det store olje- og gassfeltet vest av Sandnessjøen like etter påske, men nå er siste utskipingsdato satt til 21 juli. Som en følge av den utsatte utskipingsdatoen er ennå et stort antall tilkomst teknikere og stillasbyggere fra StS engasjert på Kværner Stord.

TT og Stillas

Vel 140 StS ansatte har gått i rotasjon på Skarv i tillegg har StS R&T i skrivende stund vel 90 mann i rotasjon.

«Det er utelukkende stillasbyggere og tilkomst teknikere vi har supplert til prosjektet, men dette er da også nøkkeloppgaver for å få ferdigstilt skipet, sier prosjektleder Svein Fromreide.

«Hva slags oppgaver er det StS folkene har hatt på FPSO Skarv?: Kabeltrekkingen til fakkelen er den største enkeltjobben vi har utført, generelt har det blitt svært mange oppgaver med trekking, klamring og slusing av kabler. Disse jobbene utfører TT-folkene selv når de «går i tauet» i tillegg- også dette er viktig- har vi vært med på mange «ryddekampanjer» på anlegget, enten det har vært snakk om å fjerne gjenglemt verktøy, materialrester og malingsspann, eller å ta en generell opprydning etter de mange arbeidene som er gjort på Skarv disse månedene.

På jobb døgnet rundt

Siden 1. mars har et tjuetalls StS folk vært tilgjengelig for oppgaver på verftet- og det har vært drift gjennom hele døgnet. Som en følge av disse skiftordningene har StS derfor også hentet inn personell fra konsernets britiske datterselskap, slik at ikke det skulle bli mangel på tilkomstteknikere eller stillasbyggere til andre oppdrag.

21. juli skal altså være siste dato for oppdraget. Skulle prosjektet likevel ta lengre tid kan vi supplere med personell fra revisjonsstansoppdragene som nå blir avsluttet. Dette blir i såfall midt i ferien-og ferie må jo folkene våre få. Men oppdragsgiver sier også at TT behovet nå er synkende, og vi vil derfor sløyfe nattskiftene utover sommeren. Da går kabalen opp, sier Svein Fromreide

Recent Comments