sts oseberg

Spennende utfordringer på Oseberg

Når det store lavtrykksprosjektet på Oseberg feltsenter i disse dager avsluttes, er planleggingen av videre oppgaver på olje- og gassanlegget i full gang.

Og oppgavene blir mange, også i 2010:

I første omgang vil vi forestå vanlig vedlikeholdsarbeid, blant annet med maling og vedlikehold av 16 000 kvadrat- meter overflate. I tillegg planlegges betydelige CUI-oppgaver, altså korrosjons- beskyttelse under isolering, oppsummerer prosjektleder Jarl Hjønnevåg.

Statoil har også startet omfattende oppgraderingsarbeider på produksjons- plattformene Oseberg B og Oseberg D. De eldste delene av anlegget kom i drift på slutten av 80-tallet, og det er nå behov for strukturelle ombygginger.

Skifter turbinfundamenter og spilltank

På Oseberg D skal fundamentene for gassturbinene byttes ut. Disse ble i sin tid bygget i aluminium, noe som ikke har fungert så godt som planlagt. De skal derfor erstattes av nye moduler i karbonstål, og StS gruppen er involvert i både fjerningen av de gamle strukturene og i forbindelse med montering og overflatebehandling av de nye konstruksjonene. Samtidig skal en 15 meter høy tank, en såkalt «multidunk», monteres på østsiden  av  installasjonen, sier Jarl Hjønnevåg.

Ikke minst får StS gruppens habitat- systemer en helt sentral oppgave under arbeidene, ettersom disse gjør det trygt å benytte sveiseverktøy på det sårbare anlegget.

De nye konstruksjonene er nå under bygging, og StS drar til Haugesund for å starte kuldeisolering av «multidunken» i mars.

Konstruksjonene skal etter planen skipes  til Oseberg i juni, når værforholdene forhåpentligvis tillater en smertefri montering. Etter planen skal deretter StS stå for stillasbygging, overflatebehandling og isolering av enhetene, et arbeid som vil pågå helt til desember.

Stor-ombygging av Oseberg b

Men – det er også omfattende planer for ombygging av Oseberg B. I slutten av februar skal et treårig modifiseringsprogram starte. Det er imidlertid ennå usikkert hvor stor arbeidsmengden blir for StS på dette prosjektet.

De store oseberg-arbeidene har skjedd under og kort etter fusjonen mellom Statoil og Hydro. Har dette bydd på vanskeligheter?

Sammenslåingen har vært en formidabel omstilling for alle parter. Selskapene hadde sine egne rutiner og prosedyrer, men som underleverandør ble vi tatt med i prosessen og fikk mye verdifull input. Nå er mesteparten av harmonerings arbeidet unnagjort, noe som symboliseres ved at  våre fasadeklatrere  har  fått  som  oppgave å bytte ut Hydro-skiltet på Oseberg med  den nye Statoillogoen. Dette er i seg selv ingen stor jobb, men understreker at tilkomst teknikerene stadig får nye oppgaver

– som løses uten bruk av stillaser, understreker prosjektleder Jarl Hjønnevåg.

Oseberg er en av de største arbeids- plassene for StS gruppen. Vel 200 ansatte er tilknyttet anlegget, og det er til enhver tid 60-65 StS-folk på feltsenteret.

Recent Comments