Servicefolk «oljer» hjulene ved Aker Stord

Ved Aker Stord bygges verdens største og mest avanserte borerigger, beregnet for ekstreme klimamessige forhold. Stillasmontører, riggere, flaggmenn, klatrere og truckførere fra StS bidrar til effektiv logistikkhåndtering.

«Flaggmenn og riggere er ytkesgrupper som har fått ny status de senere årene. Omfattende kursing av ansatte, i samsvar med nye sertifiseringskrav, har bidratt til å styrke etterspørselen etter personell med denne unike kompetansen. StS vurdere nå ulike fadderordninger, i håp om at flere unge skal finne fagene attraktive.» Trond Vestby, Prosjektansvarlig StS.

På Aker Stord (AKST) hersker det hektisk aktivitet. Før sommeren er over skal boreriggen «Aker Spitsbergen» være klargjort for ekstreme oppdrag i arktiske strøk og på havdyp ned mot 3.000 meter.

Skrogene er 120 meter lange og kommer sjøveien fra Dubai. Dekkene og boligkvarterene med 150 enkelt lugarer i hvert bygges på Stord. Monteringen og ferdigstillelsen av de to riggene er blant de størst e og mest krevende jobbene som noen gang har vært utført ved AKST, ifølge prosjektleder Jan-Tore Elverhaug.

«Aker Spitsbergen» er den første riggen av typen Aker H-5e, bygd på oppdrag for Aker Drilling.1 mai får den selskap ved kai av tvillingriggen «Aker Barents». En stor del av den totale kontraktsverdien på 7,5 milliarder kroner tilfaller næringslivet i regionen i form av leveranser av varer og tjenester. Sammen med byggingen av StatoilHydros halvt nedsenkbare «Gjøa»-plattform sørger oppdragene for Aker Drilling for en ny og hektisk gullalder i Sunnhordland.

Ny konkurransesituasjon

«For å kunne gjennomføre oppdragene i henhold til tidsfristen har AKST gjennom høsten og vinteren leid inn 1.700 personer i tillegg til de 1.170 fast ansatte. Mer enn hver fjerde innleid tilhører gruppen «service­ personell «, sier ressurskoordinatar Kjersti Fjeldsbø i AKST.

Informasjonsmateriell på fire språk; norsk, engelsk, russisk og polsk vitner om et internasjonalt samarbeidsprosjekt. Verken StS eller konkurrerende norske leverandører er store nok alene til å kunne dekke behovet for denne typen kompetanse.

«En ny konkurransesituasjon , konstaterer prosjektansvarlig Trond Vestby i StS gruppen. Selskapet har lange tradisjoner som hoved­leverandør og samarbeidsparter til Aker Kværner Stord når det gjelder servicetjenester.»

«Dersom StS eller en annen  leverandør hadde vært store nok til at vi kunne ha vurdert en samarbeidspartner på denne typen oppdrag, hadde det representert en klar forenkling av  logistikken vår, sier servicekoordinatar for de to riggene, Rune Slettemark ved AKST.»

StS største enkeltleverandør

«Servicepersonell» innen verftsindustrien omfatter yrkesgrupper som stillasmontører, riggere, flaggmenn og truck førere – fag som utgjør hjørnesteinene i StS virksomhet . Under byggingen av «Aker Spitsbergen» er Bergens-selskapet største enkeltleverandøren av denne typen tjenester. Mer enn 130 personer med StS på kjeledressryggen har denne våren jabbet skift ved AKST.

«Servicefolkene oljer systemet, fastslår Slettemark.»

StS leverer godt kvalifisert personell som jobber sikkert og godt, fortsetter han og skryter over det mangeårige samarbeidet med StS og måten selskapet har håndtert ulike oppdrag på.

«Leverandører som StS er veldig viktige samarbeidspartnere, skal AKST kunne skaffe tilstrekkelig personell med riktig kompetanse til riktig tid. StS har vist at de er flinke til å se våre behov og foreslå løsninger. De har også vist stor vilje til å være på banen og søke  informasjon, slik at de møter godt forberedt, supplerer Fjeldsbø.»

Yrkesgrupper med ny status

Avtalen med StS omfatter så mange som 30 flaggmenn, og mer enn dobbelt så mange riggere. Det er forholdsvis sjelden at så mange flaggmenn kreves til ett enkelt prosjekt.

«Flaggmennene er viktige for en rask materialhåndtering. Et begrenset uteareal på verftet skjerper kravene. Bygningselementene må løftes på plass eller ryddes unna straks de ankommer, de får ikke fylle opp kaiarealet. Skal delene mellomlagres, må de kunne gjenfinnes straks behovet tilsier det, uten at personalet trenger å kaste vekk kostbar tid på å lete, sier Slettemark.

Flaggmenn og riggere er yrkesgrupper som har fått ny status de senere årene. Omfattende kursing av ansatte, i samsvar med nye sertifiseringskrav, har bidratt til å styrke etterspørselen etter personell med denne unike kompetansen . StS vurderer nå ulike fadderordninger, i håp om at flere unge skal finne fagene attraktive.

StS-laget

Stillasmontører, klatrere og truckførere ut gjør resten av StS-laget. Alle spiller viktige roller under byggingen av det gigantiske puslespillet som til sammen skal ut gjøre «Aker Spitsbergen».

Det stramme tidsskjemaet ved AKST medfører lange dager for de StS- ansatte .

» Overgangen til 12 – 15 rotasjon for transport­ folkene gav merkbare utslag på stemningen. Nå ser de fram til å kunne tilbringe i det minste en hel helg hjemme. Vi merker det også på rekrutteringen. Det er blitt mye lettere å ansette folk nå, sier Vestby . Det vi må huske på er at det er folkene i verkstedene og ute i dokksområdet som gjør den fysiske jobben. Vi gjør derfor hva vi kan for at de skal trives hos oss og oppleve at de er velkomne, sier Kjersti Fjeldsbø.»

For å lette prosessen har StS også etablert en ordning med faste informasjonsmøter med ansatte som møter på nytt skift. Her vil de få informasjon om viktige hendelser siden site og andre forhold de bør være forberedt på å måtte forholde seg til.

Klar for «Gjøa»

For å kunne håndtere oppdraget til AKST under sammenstillingen av «Aker Spitsbergen» har StS trukket veksler på samtlige datterselskaper. 30 av medlemmene på StS-laget er hentet fra Storbritannia.

«Oppdraget har vært en ildprøve for StS sin UK-avdeling Så langt har de kommet bra fra det, konstaterer Vestby.

Overlappingen mellom «Aker Spitsbergen», «Aker Barents » og «Gjøa», vil trolig bare øke behovet for servicepersonell på AKST utover våren og sommeren.

«Vi er forberedt på å øke bemanningen på Stord, ettersom behovet tilsier det, sier Vestby. Han ser for seg at StS gruppen skal ha en stabil stab på rundt 150 personer på Stord fram mot årsskiftet.

Recent Comments