Scaffplanner- Resultatet i AdO arena!

Scaffplanner- effektivt verktøy i prosjekt for Bergen Kommune. Etter oppgaven med 3D modellering av stillas løsningen til prosjektet i AdO arena ble overlevert til teknisk avdeling og teknisk avdeling presenterte sitt forslag til løsning- så kan vi nå på resultatet!

Les mer om disse sakene her:

Scaffplanner- Effektivt verktøy i prosjekt for Bergen Kommune- AdO

Scaffplanner- løsningen

Vi tok en prat med StS plassleder for prosjektet, Bjørn Sommer og med stillasbygger Jonas Kalleklev for å høre med dem hvordan de har opplevd gjennomføringen med grunnlag i 3D tegningene.

Stillas i AdO arena

Bjørn Sommer og Jonas Kalleklev i AdO arena.

Se hele intervjuet her:

 

Arbeidsomfanget

Bjørn Sommer

Navnet mitt er Bjørn Sommer, er Plassleder på CCB og har daglig ledelse på dette prosjektet i AdO arena for StS sitt arbeidsomfang.

Det er et kjempespennende prosjekt som vi har fått. Vi har vært på befaringer med oppmåling av ingeniører i StS gruppen som har målsatt hele stillasen i 3D.

Veldig spennende for det er første gang jeg er med på et sånt prosjekt der vi skal jobbe ut fra 3D tegninger.

Oppmålingsprosessen gikk kjempebra. Vi har hatt en kjempegod dialog hvor vi fikk stilt detaljspørsmål til de som utarbeidet 3D modellen. Og det fungerte veldig fint.

Utfordringen

Utfordringen på dette prosjektet i AdO arena er at det er veldig tidskritisk på grunn av internasjonale stevner som er planlagt og at vi skal jobbe i lag med andre fag. HMS er kjempeviktig, at vi ikke skader oss selv og andre personer.

Her har jeg med meg Jonas Kalleklev, som har vært med på prosjektet fra oppstarten av og kan gjerne fortelle litt om hvordan det var å jobbe ut fra den 3D-modellen som er laget på stillasen. Om det gikk smertefritt eller om det var noen utfordringer.

Jonas Kalleklev

Det var veldig viktig å sette en skikkelig bunn når vi begynte- for å komme imellom alle stupebrettene i de forskjellige høydene. Det var litt utfordringer i starten, men til syvende og sist så var det veldig bra. Så bygget vi først opp til toppen av trappene for at de som skulle jobbe kunne starte. Så bygget vi videre gradvis og fikk lagt gulv over slik at de kunne få begynne med å arbeid sikkert. At det ikke var fare for fallende gjenstander.

Bjørn Sommer

Det ble laget barrierer slik at det gikk an å jobbe i flere nivåer og side om side med andre fag. Vi måtte bygge oss opp 5 meter først slik at vi kom opp til det nivået der murerne skulle starte.

Hvordan har det gått?

Bjørn Sommer

Det har gått utrolig bra med et fint samarbeid, vi snakker fint sammen. Sånn som Jonas sier er den 3D-modellen- den var faktisk meget bra i følge gutta som har jobbet med det.

Noen utfordringer er det hele veien og det er alltid løsninger man må ta på stedet i samarbeid med dem du bygger for. I det store og det hele så er det faktisk blitt et veldig bra resultat med tanke på den tiden vi har hatt- tidsvinduet- så har vi klart det på en utrolig bra måte. Kjempeinnsats av alle de som har vært og montert.

Logistikken

Bjørn Sommer

Kan nevne litt rundt logistikken på dette prosjektet her- vi fikk lister på 3D modellen med material lister. Vi skikket over for å se om alt var som det skulle være. Vi begynte en god uke før prosjektet skulle starte med å få transportert ned materiell på en forsvarlig og sikker måte. Vi måtte ta høyde for underlaget her og det ble utrolig mye bæring.

Så da kan Jonas her fortelle litt om hvordan han opplevde jobben rundt logistikken.

Jonas Kalleklev

Det gikk jo egentlig veldig greit. Vi ble tildelt kryssfinerplater som vi har lagt ut hele veien for å ikke skade underlaget. Det er jo ganske mye utstyr som er kjørt inn her så det var viktig å få inn mesteparten av det vi skulle begynne med inn i selve hallen.

Bjørn Sommer

Totalt så er det rundt 12 tonn som står inne i hallen her. Så det er enorme mengder med masse komponenter. De som har utført denne jobben har virkelig fått kjørt seg.

Resultatet

Bjørn Sommer

Byggingen har gått i henhold til plan og hele prosjektet er meget bra og når vi kommer så langt at vi skal demontere stillaset så kommer det til å gå smertefritt det også! Vi jobber godt i henhold til den planen som er lagt.

Jonas Kalleklev

Jeg synes det har gått veldig bra jeg- og føler vi har holdt oss godt innenfor tidsskjemaet vi har fått utdelt- så veldig fornøyd!