Ros fra DNV

«Bedriften har vokst og teller mer enn 700 personer i dag, og ingen avvik ble registrert ved revisjonen. Utfordringen er å fortsette det gode arbeidet bedriften gjør, Jan M sulen, DNVs revisjonsleder.»

Hovedinntrykketav StS er, som jeg skriver i rapporten, særdeles godt. Særlig er jeg imponert over satsingen bedriften har på fag- opplæring på alle nivåer, og ledelsen er både innovativ og åpen.

Dette sier overingeniør og revisjonsleder Jan M. Sulen, som nå har avsluttet sin siste audit (revisjon) av StS gruppen. Til jul slutter han i Veritas etter imponerende 43 år bransjen.

Helt siden Veritas kjøpte  opp  Bergen  Materialprøveanstalt  i  1971 for å øke kompetansen på blant annet  sveisearbeider  og  NDT- testing i offshorebransjen, har Sulen jobbet for det verdenskjente norske sertifiseringsbyrået. Svært få kan vise til en så lang, sammenhengende erfaring fra norsk og utenlandsk oljebransje.

Voldsom utvikling

Det har vært endringer på disse årene?

Enorme endringer! Verken teknologi, vedlikeholdsstandarder, sikkerhetsprosedyrer eller HMS kan sammenlignes med det vi så i starten av oljealderen. Den gangen fantes det i praksis ingen sær- regler for offshorevirksomheten, sier Sulen.

Siden har det gradvis kommet et stort og stadig forbedret regelverk, og den siste revisjonen Sulen foretok hos StS gruppen var etter ISO 9001:2008, siste generasjon av ISO-kvalitetssikringsstandarden som ble innført på midten av 80-tallet.

Men – dette er i Norge, bak seg har Sulen også erfaringer  fra  en rekke andre europeiske land, samt opphold i Asia og Afrika.

Ikke alt ute i verden har holdt den samme standarden?

Nei, men vi nå ser en gledelig utvikling mange steder, ta et land som Angola: Der legger stadig flere firma nå NORSOK til grunn for offshorevirksomheten, sier Sulen.

«Skynde seg langsomt»

Sulens siste StS-rapport var meget  positiv,  og  oppgraderingen  til  ISO 9001:2008 er et faktum. Men – bedriften fikk heller ikke maksimal «score»:

I praksis er driften eksemplarisk, men jeg har gjort oppmerksom på at StS må fortsette å holde trykket oppe når det gjelder informasjon og opplæring på alle nivåer. Dette er verken avvik eller kritikk-punkter, men snarere henstillinger. StS er kjempegode på å utvikle ny kompetanse og nye teknikker, nå må bare ledelsen passe på å «skynde seg langsomt», ler Sulen.

Hvordan oppfattes ditt arbeid i bedriftene som granskes?

Vi Veritas-folk har som jobb å være litt byråkratiske og temmelig firkantete, men det er faktisk helt greit for bedriftene. Reglene skal følges til minste detalj, uten unntak. Dette blir både respektert   og – har jeg inntrykk av – satt pris på, sier Jan M. Sulen, som også har kvalitetssikret sin egen pensjonisttilværelse:

Ja, vi har kjøpt et hus i Provence, slutter den avtroppende overingeniøren.

StS OPPGRADERT TIL ISO 9001:2008

23.-26. november gjennomførte StS gruppens sertifiseringspartner Det Norske Veritas (DNV) en oppgraderingsrevisjon av StS gruppen og StS fagstillas.

Revisjonen hadde to fokusområder: «Kalibrering og vedlikehold av utstyr» samt «ansvar og myndighet i grensesnitt drift/støtte».

Begge selskapene ble godkjent uten registrerte avvik, og seks observasjoner og tre forbedringsmuligheter ble identifisert.

DNVs revisjonsleder, Jan M. Sulen konkluderer at «Bedriften  har  vokst og teller mer enn 700 personer i dag, og ingen avvik ble registrert ved revisjonen. Utfordringen er å forsette det gode arbeidet bedriften gjør».

StS’ kvalitetssikringsavdeling vil nå gå videre med forbedrings- forslagene og observasjonene, sier KS-leder Linea Fredäng. Hun trekker også frem flere positive observasjoner inspektørene har notert – som at bedriften har engasjert seg sterkt i å få opprettet en ISO-linje på Bergen tekniske fagskole.

Positivt er det også at StS har laget en tretrinns opplæring og videreutdannelse for ledere, og at bedriften har laget prosedyrer og oppsett for risikovurderinger i alle ledd i organisasjonen,  sier Fredäng.

sts dnv iso 9001-2008