ISO Kontrakt – Mongstad

Scope

ISO Kontrakt på Mongstad inkludert prosjektledelse, plassledelse, risikostyring, HMS-ledelse, kvalitetsstyring, ressursstyring, kostnadsstyring, lagerstyring, engineering og planlegging

Prosjekt:

ISO kontrakt Mongstad

Klient:

Statoil

Varighet:

2012 - 2016

Disiplin:

ISO

Volum:

> 500 000 timer

Tekniske løsninger

StS pionererte i å bruke tekniske løsninger utviklet sammen med våre lojale leverandører, som Pinovo og Stopaq.

Kontrakten ble utført med enhetsrater og ga StS verdifull erfaring med dette kontrakts formatet.

Logistikk og forbedringer - LEAN

Logistikken av materialer og utstyr på Mongstad er en utfordring. Raffineriet ligger i et stort område, og vedlikeholdsarbeidet består av hovedsakelig mindre arbeidsoperasjoner fordelt over hele anlegget. For å forbedre ytelsen og produktiviteten på korrigerende ISO-arbeid på anlegget, startet vi et forbedringsprosjekt for lager- og logistikkfunksjonen i prosjektet. Forbedringsprosjektet var basert på LEAN-prinsippene. Prosjektet resulterte i flere endringer i vår tilnærming til logistikk og lagerfunksjonen:

  • Materialkoordinator forberedte materialer for jobbene og leverte dem på arbeidsplassen
  • Forbedringer i lagerstyringsprosessen
  • Forbedringer i frakt- og mottaksprosessen
  • Forbedringer i innkjøpsprosessen
  • Organisering og merking i lageret
  • Bedre systemer for Verktøy og materialkoordinator

Vesentlig forbedring i materiell flyten, redusert tid brukt av formenn og operatører på venting på materiell. Behov for færre ressurser til å styre lageret. (100% stilling til 50% stilling).

 

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.


Tilbakemelding/Resultat

StS Step ISO Mongstad forbedringsprogram med mange forbedringsinitiativer innen produktivitetsforbedring, organisatorisk effektivitet og HMSK-ytelse har gitt et betydelig bidrag til ISO-ytelsen i perioden fra august 2014 til desember 2015.

Prosjektet ble utført med den høyeste HMS-ytelsen som den eneste petrokjemiske fabrikken i Norge i prosjektperioden.

Relatert artikkel: Ny ISO-kontrakt på Mongstad

Relatert artikkel: Over 200 tonn med stillas på Mongstad