Over 200 tonn med stillas på Mongstad

Snø og kulde til tross, anleggsarbeidene på Mongstad Energiverk går sin gang. Ikledd varmedresser og med smale åpninger i finlandshettene har stillasmontørene til StS gruppen det travelt. de har ansvaret for at anleggsarbeiderne har noe å stå på, der det trengs og når det trengs. Ingen rom er for smale og trange for disse gutta.

StS gruppen fikk det første oppdraget på anlegget i august i fjor. Den gangen var den ingen som forutså hvor stort oppdraget kunne bli. Inntil 40 StS ansatte, sammen med 20 ungarere fra andre selskap, har ansvaret for at stillasene er på plass den dagen sveiserne, jernbinderne, betongarbeiderne, kranførerne og alle de andre bygningsarbeiderne forflytter seg til stedet, klare til innsats.

Tung leverandør

Mengden av materiell som er utleid i forbindelse med oppdraget gjør StS gruppen til en av de største stillasleverandørene på anleggsområdet. Hittil har selskapet levert nærmere 20.000  m3  stillas, med en total vekt på noe over 200 tonn, kan Tor Ulsmog fortelle. Sammen med Tom Johnsen og Asbjørn Sævold skifter han på formannsjobben.

Det er sjelden vi leier ut så mye materiell til ett enkelt, landbaserte oppdrag. Dette kan bare måle seg med de største riggoppdragene på CCB, sier prosjektleder Trond Vestby i StS gruppen.

Mongstad er et interessant satsningsområde for StS gruppen. Utbyggingen av fangstanlegget for CO2 vil sørge for behov for mye relevant arbeid også etter 2010. Da kan det bli aktuelt å levere hele spekteret av ISO-tjenester, ikke bare stillas.

Lokaliseringen i StS Gruppens nærområde burde tjene som en konkurransefaktor i vår favør, fortsetter Trond Vestby.

Dansk kraftleverandør

Det danske oljeselskapet Dong Energy er byggherre og skal stå for driften av kraftvarmeverket når de to gassturbinene fyres opp i 2010. Selskapet som eies av kraftprodusenten Elsam, er stort på gass- og kullkraftverk på kontinentet, men dette er første forsøk onshore i vannturbinenes hjemland.

Formell oppdragsgiver for StS gruppen er det nederlandske entreprenørselskapet NEM.

Oppdrag for store, utenlandske entreprenørselskap hører til sjeldenhetene for mannskapene til StS gruppen.

Kultur- og språkforskjeller medfører at det har tatt litt tid å bli kjent med den nye oppdragsgiveren og finne ut hvilke forventninger selskapet har, medgir prosjektlederen Trond Vestby.

Logistikken til de mange stillasoppdragene er det belgieren Daniel  ”Danny” Karamichalis som holder styr på. Han er hyrt inn av NEM for å koordinere arbeidet mot stillasselskapene og sørge for en mest mulig effektiv kommunikasjon.

Det lages rekvisisjoner på hvert eneste nye bygge- og rivingsoppdrag. Her er stillaset tegnet ned til minste detalj.

Etter at Karamichalis innførte fast ordning med skriftlige rekvisisjoner på alle nye oppdrag har det blitt enklere å prioritere de forskjellige oppgavene, sier formann Ulsmog.

Jevn tilgang på materiell er den store utfordringen, er han og Daniel Karamichalis enig om.

Gjennom anleggsperioden vil StS gruppen dessuten merke svingninger i etterspørselen etter arbeidskraft, i samsvar med variasjonene i aktivitetsnivået på anlegget.

Radiatorprinsippet

Ingen rom er for  trange  og  smale  for  stillasmontørene  til  StS.  For å få til en optimal varmegjenvinning fra eksosen fra gassturbinene  skal deler av kraftvarmeverket konstrueres etter radiatorprinsippet: Mange små, trange rom med grunnflate  på  1,5  ganger  0,7  meter, og med en takhøyde på hele 22 meter. Uansett gulvflate, stillaset skal opp