Ny ISO-kontrakt på Mongstad

I løpet av våren skal StS bygge opp en stor «underavdeling» på Mongstad slik at bedriften står parat til å sørge for total leveranser av ISO tjenester til Statoils raffinerianlegg.

I 1988 var Stillasservice tungt inne da raffineriet ble utvidet til dagens gigantanlegg. StS har deltatt i et utall prosjekter på Mongstad. Mye StS personell kjenner derfor Mongstad svært godt, og bare få dager etter at StS vant storavtalen om alt vedlikehold på raffineriet, var nøkkelpersonell i full gang med å planlegge de neste årenes oppgaver. Det var hektisk aktivitet, men ingen stresstendenser å spore da vi helt på tampen av februar besøkte kjerneteamet som nå bygger opp den omfattende «lokalavdelingen».

Enorme Oppgaver

Mongstad-raffineriet hadde produksjonsstart i 1975, og ble betydelig utvidet på 1980- tallet. Vedlikehold av et så komplekst anlegg er en kontinuerlig prosess. Det er som på en stor båt eller stor bro- når vi endelig har jobbet oss rundt, er det i grunnen bare å begynne på nytt, oppsummerer vår guide.

Mongstad planlegger tre mindre «stanser» allerede før sommeren, og til neste år skal hele raffineriet stenges ned en periode for omfattende vedlikeholdsarbeider.

ISO-kontrakten på Mongstad er forventet å sysselsette circa 130 årsverk, men under revisjonsstanser og høyaktivitetsperioder vil StS- teamet på anlegget være enda større. For en bedrift med rundt 520 ansatte er dette et anselig personellkontigent.

StS har god kapasitet og er dessuten i gang med å ansette nye medarbeidere. Mange av disse har tidligere jobbet for StS og er glade for å returnere til bedriften. Blant de nyansatte er også ISO personell som har jobbet ved Mongstad- anlegget tidligere.

Deler av bemanningen bor i nærheten av Mongstad, men STS må også hente inn arbeidskraft lengre unna. Rotasjonsordninger vil derfor være nødvendig.

Gode arbeidsforhold

En slik storavtale stiller krav til leverandøren, men også oppdragsgiveren har interesse av å legge forholdene best mulig til rette. «Vi kommer til duk og dekket bord her» Her har vi topp kontorlokaler og fine lagerplasser for stillasene, ved siden av at tre store Rubb-haller er stilt til rådighet, oppsummerer StS arbeidsledelse på Mongstad. I en av hallene er det allerede et prefab verksted på plass, slik at StS kjapt og effektivt kan produsere nødvendige isoleringskomponenter. I tillegg har man to andre haller for sandblåsing, sprøytemaling og monteringsarbeider.
Dette er en lang avtaleperiode og det er viktig å ha gode arbeidsforhold. Det har Statoil sørget for å gi oss, så nå gleder vi oss til å ta fatt på oppdragene.

Recent Comments