Jotun A- et samarbeidsprosjekt

Produksjonsskipet Jotun FPSO har produsert olje fra Balder-feltet i Nordsjøen siden 1999. Skipet ligger i tørrdokk for oppgradering hos Rosenberg Worley i Stavanger. Prosjektet markerer starten på levetidsforlengelsen av Balder-feltet i Nordsjøen.

Jotun ble i sin tid bygget ved Kværner Rosenberg verft i Finland og fraktet til Rosenberg i Stavanger for ferdigstilling på slutten av 90-tallet. Litt over 20 år etter, er skipet altså tilbake.

Dette er et prosjekt som kommer til å vare i ca 2 år og vil være veldig viktig for sysselsettingen vår i de neste årene.

Les mer om prosjektet her: https://varenergi.no/nyheter/prosjektstart-for-storsatsing-i-nordsjoen/

Vi tok en prat med Frode Bødtker om StS erfaring i prosjektet så langt. Frode Bødtker er formann og har lang fartstid i StS. Han ble ansatt i 1985 og har i løpet av disse årene opparbeidet seg solid erfaring og kompetanse. Frode er en svært verdsatt ressurs for StS.

StS formann

Frode Bødtker

Kan du først fortelle litt om Jotun A prosjektet?

Jotun A er levetids­forlengelse til 2045 for Jotun skipet. Oppgradering & modifikasjons­arbeidet krever enorme mengder stillas. Det skal fjernes en stor mengde utstyr som f eks. Kraner krankrybber, helidekk, livbåtstasjoner, plattformer, skidder, turbiner, eksosrør og enorme mengder rør og diverse annet utstyr. Det er total renovering av hele skipet.

Etter at alt utstyr er fjernet, skal det bygges stillas og tildekking på hele skipet for overflatebehandling. Det skal også bygges stillas i alle tanker om bord.

Deretter kommer tilbakemontering av alt utstyr som ble fjernet, noe renovert og noe nytt. Stillasene blir bygget & revet ca. 3 ganger, omfanget er enormt og har en varighet til juni 2022.

Totalt er vi ca. 60 montører og 7 formenn i rotasjon.

Hva er din rolle i prosjektet? Hvordan synes du dette prosjektet er i forhold til andre prosjekter du har vært på?

 

Jeg og Terje Snarberg er formenn fra StS gruppen på prosjektet.

Det er det første prosjektet med 3 konkurrerende stillasfirma som jobber i lag jeg har vært på. Vi jobber hand i hand og det fungerer meget godt. Alle respekterer hverandre og Rosenberg er veldig inkluderende, så det er blitt et godt samhold.

Det kan bli mye mas på telefonen til tider med nye arbeidsoppgaver, da kommer erfaringer fra Oseberg feltsenter og CCB ( Songa perioden) til nytte. Jeg har lært meg å beholde roen i de fleste situasjoner. Etter 38 års erfaring med stillas, så løses de fleste utfordringer på en grei måte, og sammen med en stor gruppe montører med mange års erfaring går det så det ljomer.

Hva er de største utfordringene og hva har vi spesielt fokus på for å lykkes?

 

De største utfordringene er fallende gjenstander og å få sperret av tilstrekkelig i underliggende områder. Det er mange folk som skal utføre arbeid i samme områder, så det blir bygget en del sikrings tak av stillas i tillegg til avsperringer, vi bruker også til tider sikringsvakt. Det har gått greit hittil, noen få fallende gjenstander har vi hatt, men barrierene har fungert.

Omfanget er stigene, det blir borti mot en dobling av montører nå på nyåret.

Hvordan er samarbeidet med kunde? Har vi fått noen tilbakemeldinger?

 

Samarbeidet er meget godt, vi er meget godt mottatt av Rosenberg, de er alltid behjelpelig når vi trenger de.

Jeg har fått tilbakemelding om at de er fornøyd med oss, og jeg har gitt den samme tilbakemeldingen i retur.

Hvordan er trivselen i prosjektet?

 

Trivselen er meget god. Det er alltid noe man kan klage på, men så lenge maten er god og man har gode kollegaer, så takler man det meste.