Lærling

Lærlinger i StS

Som lærling i StS får du først og fremst en grundig opplæring med varierte arbeidsoppgaver. Da bedriften har variasjon i sine prosjekter får du med deg hele bredden i yrket ditt. StS er godkjent lærebedrift i stillasbyggerfaget, isolatørfaget og industrimalerfaget.

Les mer om hvordan det er å være lærling i StS her:

Lærling bestod fagprøve i stillasbygging – Portrett Alexander Klausen

StS har tatt inn ungdom og lærlinger og gitt dem fagkompetanse i snart 50 år og har hatt mange initiativ til utdanningen innen våre fag.

Les om en som hadde vært arbeidssøkende i seks måneder og bare etter tre uker fikk tilbud om fast jobb i StS.

StS rekrutterer fremtidens kompetanse- JOBB

Gode vilkår

Som lærling i StS kan du være trygg på at din helse og sikkerhet har høyeste prioritet. Du får også gode arbeidsvilkår. Jobber du på prosjekt, har du samme turnus-ordninger som alle andre og får et lønnspålegg.

Godt arbeidsmiljø

StS legger vekt på arbeidstrivsel og et arbeidsmiljø der man tar vare på hverandre. Bedriften har også gode velferdsordninger og arrangerer mange fritidsaktiviteter.

Les mer om hvordan det er å være ansatt i StS her:

Fallredningskurs for beredskaps laget til Goliat

Bli bedre kjent med andre ansatte i StS ved å lese portrettene vi har her:

Aktuelt

Gode utviklingsmuligheter

I StS har du mange muligheter til å utvikle deg videre. Bedriften tilrettegger for en rekke spesialiseringer. På initiativ av bedriften finnes det nå også mulighet til å fortsette yrkeskarrieren med et høyskolestudium som tilbyr målrettet fordypning innen ISO-fagene.

Les mer om fagene på KIS sine sider. Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening – en bransjeforening i Norsk Industri her: https://www.norskindustri.no/bransjer/korrosjon-isolering-stillas/

Kontakt oss

Ønsker du å bli lærling hos oss? Send oss en e-post så kommer vi tilbake til deg.

Les mer

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.