Lærling

Lærlinger i StS

Som lærling i StS får du først og fremst en grundig opplæring med varierte arbeidsoppgaver. Da bedriften har variasjon i sine prosjekter får du med deg hele bredden i yrket ditt.

Gode vilkår

Som lærling i StS kan du være trygg på at din helse og sikkerhet har høyeste prioritet. Du får også gode arbeidsvilkår. Jobber du på prosjekt, har du samme turnus-ordninger som alle andre og får et lønnspålegg.

Godt arbeidsmiljø

StS legger vekt på arbeidstrivsel og et arbeidsmiljø der man tar vare på hverandre. Bedriften har også gode velferdsordninger og arrangerer mange fritidsaktiviteter.

Gode utviklingsmuligheter

I StS har du mange muligheter til å utvikle deg videre. Bedriften tilrettegger for en rekke spesialiseringer. På initiativ av bedriften finnes det nå også mulighet til å fortsette yrkeskarrieren med et høyskolestudium som tilbyr målrettet fordypning innen ISO-fagene.

Kontakt oss

Ønsker du å bli lærling hos oss? Send oss en e-post så kommer vi tilbake til deg.

Les mer

Kontakt

Telefon
+47 55 20 80 00

E-post
firmapost@stsgruppen.com

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.