sts troll b

Intervju med Randi Østerhus og Dennis Per Mortensen

Spør prosjektledelsen i Aker Solutions om erfaringene fra samarbeidet med StS i Troll Brage V&M kontrakten, og de må tenke seg lenge om før de finner forbedringsområder som er verd å nevne.

«StS gruppen har mange folk som sørger for å få jobben gjort på en måte vi i Aker Solutions er godt fornøyd med. De ansatte viser stor grad av fleksibilitet i forhold til behov for endringer i planer og arbeidsoppgaver. Fleksibiliteten har særlig kommet til utrykk i forbindelse med revisjonsstanser, men også i situasjoner der det har vært nødvendig å hive seg rundt på kort varsel», fastslår Randi Østerhus og Dennis Per Mortensen i Aker Solutions.

Østerhus er nybakt prosjektleder for Troll Brage V&M i Aker Solutions ASA, men jar fem år bak seg i forskjellige ledderroller i samme kontrakt. Sammen med Dennis Per Mortensen, som er installasjonsleder land, er hun øverst ansvarlig for at installasjonene Troll B, Troll C og Brage holder nødvendig funksjonsmessig og sikkerhetsmessig standard. Avtalen med StatoilHydro varer fram til sommeren 2010.

For StS gruppen innebærer oppdraget en regulær bemanning på 80-100 ansatte fordelt på samtlige ISO- fag. Disipliner i Aker Solutions selv har i begrenset omfang, og kun på inspektørnivå.

VIKTIG BIDRAG TIL SIKKERHETEN

Østerhus og Mortensen er samstemte i sin positive omtale av StS gruppen og selskapets ansatte.: Tiltakene selskapet har gjennomført internt de siste årene har gjort underverker både med produktiviteten offshore og med selve prosjektstyringen. Tett samarbeid og månedlige rapporteringsmøter gjør at samarbeidsklimaet i dag knapt kunne ha vært bedre, understreker de to.

«StS ansatte er blitt veldig dyktige. De jobber på en trygg og sikker måte. Dessuten er de gode på HMS-rapportering. Det gjelder ikke bare hendelser, men også observasjoner. De bidrar dermed mye til sikkerheten om bord på de tre installasjonene,» sier Østerhus, som har følt seg svært så velkommen på inspeksjonsreisene offshore.

FORBEDRINGSOMRÅDER

Alle lovordene til tross. På direkte oppfordring og etter å ha fått tenkt seg om – lenge – kommer prosjektledelsen i Aker Solutions likevel på noen få punkter der det fortsatt er mulig for StS å bli bedre.

«Det er ønskelig med større grad av prefabrikasjon av brannkasser på land, sier Østerhus omsider.»

Bare på Troll C er det 1.800-1.900 ventiler. All brannisolasjon skal skiftes ut, så her vil det være mye å hente ved å gjøre mest mulig ferdig før utsendelse offshore.

Kontroll og godkjenning av utstyr som skal brukes offshore, for eksempel i forbindelse med et malingsprogram, før det sendes ut i Nordsjøen, er et annet forbedringspunkt.

«Vi ser at kontrollen kan være en utfordring, fordi mye av utstyret leies inn fra leverandører i Oslo og Stavanger, sier Mortensen.»

«StatoilHydro premierer forbedrende tiltak. Forslaget om å bruke induksjon på Brage gav score og økonomisk gevinst både til Aker Solutions og StS.» (Dennis Per Mortensen)

GEVINST FOR BEGGE PARTER

Overflatebehandling av aldrende offshoreinnstallasjoner, er en mannskapsintensiv oppgave, særlig i uværsutsatte områder som Nordsjøen. I samråd med Aker Solutions har StS gruppen gjennomført pilotforsøk med «ny» teknologi i håp om å avgjøre hvorvidt alternative metoder kan være raskere og kanskje også mer bestandige mot vær og vind. Fullskalaforsøket med bruk av induksjon ved fjerning av maling på Brage er ett eksempel (StS bladet nr 1/08) Foliering av boligkvarteret på Troll B et annet (se omtale nedenfor).

«StatoilHydro premierer forbedrende tiltak. Forslaget om å bruke induksjon på Brage gav score og økonomisk gevinst både til Aker Solutions og StS. Et godt eksempel på at det også er i vår interesse at samarbeidspartnere introduserer forbedringsforslag, sier Mortensen.»

«StS har mye fastprisoppdrag på malingssiden. Desto flere tiltak selskapet kan innføre for å gjøre jobben raskere, desto større gevinst vil det være mulig å hente ut.  Slike løsninger forutsetter imidlertid en del investeringer i utstyr, og opplæring av ansatte. »

«Det er en fordel om StS ikke tenker altfor konservativt når det gjelder innføring og utprøving av ny teknologi. Selskapet bør heller bestrebe å være på hugget på området. Vi forventer at de følger med  i det som skjer i markedet og at de tar impulser med videre til oss, fortsetter installasjonslederen.»

NYFIKEN PÅ NDT-INSPEKSJON

«Planene om å etablere et tverrfaglig miljø i StS med sikringsledere som også er sertifiserte NDT-inspektører er et tiltak Mortensen imøteser med forventning.»

«NDT-kompetanse er et område der vi sliter med å dekke etterspørselen. Bare på Mongstad har vi i øyeblikket bruk for 60 inspektører. Klarer StS å få på plass et slikt tilbud, med personell sertifisert til Nivå 2 i RT, UT, MT og PT samt VT, vil vi absolutt være interessert i et samarbeid.»

Det fusjonerte StatoilHydro holder leverandørindustrien på pinebenken i spørsmålet om framtidige prinsipper for tildeling av kontrakter.

«Aker Solutions vil også i fremtiden ha behov for å leie inn personell med StS gruppens kjernekompetanse. Vi ser for oss en situasjon der vi fortsatt vil være gjensidig avhengig av hverandre. Vi står for den administrative koordineringen mot oppdragsgiver, mens StS utfører det praktiske arbeidet, sier Østerhus.»

«StS fungerer allerede i svært mange situasjoner som vårt ansikt utad, overfor oppdragsgiver. Vi er avhengig av  at de gjør en god jobb og at  de får gode tilbakemeldinger, sier prosjektlederen.»

«Aker Solutions har i den senere tiden i stadig større grad tatt fageksperter fra StS med som rådgivere i kundemøter. Samarbeidet med en aktør som er helt i tet er et godt salgsargument overfor vår kunder, supplerer Mortensen.

SHINER OPP BOLIGKVARTERET PÅ TROLL B

Malerne til StS har hatt et litt uvanlig oppdrag på Troll B i sommer. Sør- og østveggen av boligkvarteret har fått pålimt folie istedtfor maling. Den plastbaserte folien limes på veggen omtrent som vanlig tapet. Fordelen med folien er at den er langt mer holdbar mot vær og vind enn vanlige malingssystemer. Men en malt vegg vil ha behov for omfattende vedlikehold etter ni år, vil en foliert vegg kunne holde seg nesten like fin og skinnende i 20-25 år, ifølge oppgaveansvarlig Geir Dale i AGR Group ASA. Totalt er 700-800 kvadratmeter veggflate blitt dekket av folie i år. Neste sommer skal nord- og vestveggen på plattformen tas. Folierings jobben krever at industrimalerne til StS har spesialutdannelse. Troll B er den tredje største plattformen i Nordsjøen der boligkvarteret kles med folie. Tidligere er den samme jobben utført på Brage og på Oseberg C. På Brage ble oppdraget utført så langt tilbake som for ti år siden. Det er først og fremst de gode erfaringene derfra som gjør at metoden nå begynner å bli mer utbredt, ifølge John Bendik Torvestad i StS gruppen.

«Folie er en velegnet metode for overflatebehandling av store, rette flater som ikke er utsatt for mekanisk slitasje av noe slag. Oppstår det mindre skader eller luftbobler, er det raskt å skjære bort og erstatte de skadde feltene, konstaterer Dale.»

Recent Comments