Intervju med Arild Tveit- Salgsingeniør Habitat

Siden februar 2020 har StS Habitat vært til stede med både sveisehabitatutstyr og arbeidsledelse på Ras Gas Alpha-plattformen (Qatar Gas).

Gjennom vår qatarske-partner, QCON, har vi levert, og fortsetter å levere sveisehabitater mot QCON’s EPC-modifiseringskampanje for Qatar Gas.Fra mai 2020 startet arbeidet med flere sveisehabitater på flere av brønnhodeplattformene som en del av den større modifikasjonskampanjen.

StS gruppen har valgt å samarbeide med en av markedslederne innen olje- og gassindustrien i De forente arabiske emirater, Al Masaood Oil and Gas. Med dette samarbeidet styrker vi vår evne til å tilby våre markedsledende produkter og tjenester for sveisehabitater til markedet i De forente arabiske emirater.

Sammen med Al Masaood kan StS Habitat tilby våre markedsledende sveisehabitatsystemer, arbeidsledelse og opplæring for klienter og sluttbrukere i bruk og drift av sveisehabitater. I tillegg utfører vi prosjektplanlegging, prosjektledelse og prosjektlevering av våre produkter for å utføre varmt arbeid i farlige områder. Den største fordelen er en sterk lokal tilstedeværelse og lokal oppfølging.

Arild Tveit arbeider som salgsingeniør/prosjektleder på habitat hos StS og har arbeidet her siden 2008. Han er ansvarlig for våre oppdrag internasjonalt og har sterkt fokus på markedet i Midtøsten.

Les mer om Arild her: https://stsgruppen.com/arild-tveit/

Vi tok en prat med Arild før han endelig drar tilbake til Midtøsten etter et langt opphold grunnet pandemien.

Arild Tveit

Kan du fortelle litt om hva StS leverer av produkter og tjenester til Midtøsten? (prosjektene/arbeidsomfanget/kundene)?

StS har to partnerselskaper i Midtøsten, QCON som dekker Qatar og AMOG som dekker UAE. Det er to forskjellige selskaper, og derav to forskjellige samarbeidsformer.

QCON er en ren EPC (selskap som f.eks Aker Solutions) og har derfor egne jobber og kontrakter in-house som vi leverer habitat eksklusivt til. Dette gir oss en stabil driftssituasjon, med et forutsigbart og jevnt volum. I Qatar er hovedvekten av volumet vårt in-house prosjekter hos QCON, men vi tilbyr også til tredjeparter gjennom vårt partnerskap med QCON.

AMOG er et agentselskap, som opererer som et direkte mellomledd mellom oss og sluttbruker. Dette er de fleste utenlandske selskaper sin foretrukne måte å entre marked i Midtøsten på, siden lokalkunnskap og ikke minst ICV (In-Country-Value; lokal verdiskapning) står i sterkt fokus i Midtøsten. I UAE har vi call-off kontrakter med bl.a den største nasjonale EPC-aktøren, NPCC, og vi byr på rammekontrakter direkte til ADNOC og andre større aktører.

Hvilke utfordringer har man erfart og hvordan har man løst de underveis? Hva har vært suksessfaktorene?

Når man entrer en ny region, så er det alltid utfordringer. Man er ny, man er ukjent, kundeforhold er allerede etablert mellom konkurrenter og potensielle klienter etc.

Vår største utfordring var å få «hull på byllen», dvs. få sikret oss det første scopet slik at vi kunne få litt erfaring og en referansebase vi kunne bygge videre på. Vi fikk gjennombruddet vårt med et stort scope for selskapet som ble vår partner i Qatar, QCON, og etter dette ble det straks mye lettere. En viktig del av innsalget av StS til AMOG, var f.eks referansen vår og kvaliteten på partneren vår fra Qatar.

Nettopp kvaliteten på partner er noe som er viktig å påpeke. I denne regionen er det lettere å få aksept hos nye partnere og kunder, når man har partnere og kunder av en viss størrelse regionalt å vise til.  Erfaringer og kunder fra andre regioner blir ikke i like stor grad vektlagt som de lokale.

Tilbakemelding til StS på vår utførelse- hva har vært bra og hva er utfordringene/planene fremover?

Vi har gjennomgående fått gode tilbakemeldinger. Kanskje spesielt i Qatar, hvor vi hadde egen supervisor som lærte opp 20-30 lokale fra vår partner, noe som har gjort at vår partner i Qatar i dag er i stand til å selv planlegge og utføre sine habitatoppdrag med StS sitt utstyr, selvfølgelig noe assistert av oss på planleggingssiden, evt. supplert med supervisor fra oss hvis omfanget er stort.

Utfordringene fremover er å befeste posisjonen vår i Qatar og UAE. Vi fikk gjennombruddet vårt i begge land omtrent samtidig som CoVid-19 slo ut for fullt, og jeg måtte forlate regionen 2 uker etter kontraktssignering. Dette var i midten av mars 2020, så det sier seg selv at vi har litt å ta igjen rundt organisering og salgsarbeid.

Vi har derimot stor tro på at vi skal klare å bygge videre på det arbeidet som er gjort så langt, og vi erfarer allerede hvor mye lettere det er for oss å få gjennomslag og hvor mye mer forespørsler vi får fra regionen. Vi kan trygt si at StS Habitat er en etablert aktør i området nå, med stort potensial for ekspansjon både i de to landene vi for øyeblikket er aktive, men også videre i regionen.

Les mer om våre habitatløsninger her: stshabitat.com

Recent Comments