Fokus på oppgaven – tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk, eller «TT» er et nøkkelemne for svært mange aktiviteter i StS gruppen.

Men at TT er et selvstendig fag som kan frikobles fra de andre disiplinene, er ikke sikringsleder Frode Steine helt enig i:

Slik jeg ser det er TT i bunn og grunn et verktøy som muliggjør de andre tjenestene ved arbeid i høyden, enten det er stillasbygging, NDT, mekanisk arbeide, elektro, plate/ sveis, isolering eller overflatebehandling. Gode TT-ressurser alene gir ikke mange opp- drag, men god TT-kompetanse gjør det mulig å tilby alle typer tjenester sømløst og effektivt, sier han.

Selv har Frode Steine jobbet med stillasbygning i 20 år, men som StS-ansatt de siste ti årene har tilkomstteknikken fått en stadig mer sentral rolle for 40-åringen, både on- og offshore.

Ikke en jobb for risikosøkere

Som arbeidsleder, sikringsleder og ikke minst instruktør for nye tilkomstteknikere har Frode dermed funnet «sitt» fagområde – selv om han nedtoner det spektakulære ved selve operasjonene:

Vi ser av og til dramatiske ukebladreportasjer med TT-folk som arbeider på de mest urolige steder, men dette gir et forvrengt bilde av faget. Dette er ikke en «macho- jobb», men en helt nødvendig del av pusle- spillet som skal til for å utføre oppdragene. Dessuten skal selve TT-biten alltid utføres på den tryggeste og minst dramatiske måten, så slike reportasjer er ikke god reklame for oss. Dette er ikke et fag for «adrenalinjunkier», men for nøkterne og nøyaktige folk som vet å holde hodet kaldt og som gjør de rette tingene, understreker Frode.

Som sikringsleder står dermed sikkerhets- tenking og korrekte prosedyrer sentralt, og arbeidslaget gjennomfører minst en gang i løpet av oppdraget redningsøvelser for å drille TT-laget i de forskjellige redningsmetodene dersom noe går galt.

Heldigvis er det uhyre sjelden at noe går galt!

nivå 3-bedriften StS

Kompetansebygging er i det hele tatt et viktig stikkord. StS gruppen er en såkalt nivå 3-bedrift, det vi si at bedriften har rett til å lære opp og sertifisere TT-teknikere på alle nivåer. Tilkomstteknikerne selv har en lignende nivåinndeling, der man starter med et nivå 1-kurs som med grunnleggende TT-opplæring og gradvis opparbeider kompetanse til å komme opp på nivå 3, alt i hen- hold til kravene i NS: 9600-2.

StS gruppen har i dag femten sikringsledere med nivå 3-kompetanse mens ytterligere tre er klare for å eksaminere seg opp fra nivå 3 til sikringsledere.

I tillegg til denne spisskunnskapen har tilkomstteknikerne på alle nivåer bred erfaring og kunnskap innenfor industrifagene som er direkte relatert arbeidet som utføres

«i tauene». Dette vil igjen si at vi kan sørge for kvalifisert ledelse og gjennomføring av alle prosjekter og oppdrag som innebærer TT – og i StS gjelder det faktisk så godt som alle oppdrag, understreker Frode Steine.

Ved siden av jobben som sikringsleder og arbeidsleder ute i felten og som kursinstruktør på Mindemyren, gjennomfører Frode nå også et høyskolestudium i prosjektledelse med støtte fra bedriften.

Jeg ønsker å bidra med denne kunnskapen sammen med min praktiske erfaring til at StS både kan vinne og gjennomføre suksessrike prosjekter og kontrakter i fremtiden. I det hele tatt er engasjementet og kompetansen i de forskjellige avdelingene som kan koples opp mot TT i StS unik. Vi har ambisjoner om være bli best i Norge på avansert tilkomst og utførelse av arbeid i høyden, slutter Frode Steine.

Tretrinnsstigen for tilkomstteknikere

TT-kandidatene må jobbe minimum 12 måneder på hvert nivå før sertifikatene kan oppgraderes. Kun sertifiserte opplærings- virksomheter kan stå for uteksamineringen.

■             Et grunnkurs gir den ansatte status som tilkomsttekniker på nivå 1.

■             Med 400 timers dokumentert TT-arbeid og et supplerende kurs kan vedkommende eksamineres opp til nivå 2.

■             Etter minst 700 timers loggført arbeids- erfaring og et supplerende nivå 3-kurs kan han eller hun deretter eksamineres opp til nivå 3. Aldersgrensen er her 22 år.

■             Etter bestått nivå 3-kurs og minst 300 timers arbeid som sikringsleder- assistent gjennomføres til slutt et sikringslederkurs.

■             Etter en sluttgodkjennelse fra SOFT (Standardiseringsorgan for tilkomst- teknikk) er kandidaten godkjent som sikringsleder.

Recent Comments