oseberg sør

Flerfaglighet og konsernbygging

Det er i 2001 det moderne StS tar form for alvor, samme år som grunnlaget for dagens rammebetingelser legges politisk: Regjeringen Stoltenberg delprivatiserer Statoil og sender konsernet på New York- børsen, handlingsregelen blir innført og Schengen-avtalen trår i kraft.

Samtidig, i USA, blir verden snudd på hodet.

11. september, med store globale konsekvenser. En ny tid har begynt, på godt og vondt.

Samler ressursene

Tøffere prispress og stadig mer krevende kunder gjør at Stillasservice i likhet med konkurrentene utvider tjenestespekteret og samler ressursene under én felles administrasjon. I 2001 kjøper Stillasservice Teknisk Isolering, året etter kommer Fagstillas, som eide KSK Korrosjon, inn under paraplyen. Stillasservice skifter navn til StS Stillasservice i 2002, mens datterselskapet StS Fagstillas samme år etableres i Arendal, og KSK danner utgangspunkt for StS Overflateteknikk.

StS har på to år gått fra å primært være en stillasbygger til å bli et moderne ISO- konsern, med fullt utviklede, parallelle tjenestelinjer og flere datterselskaper.

Nå kunne vi levere fullverdige tjenester innen alle tre faglinjene, oppsummerer styreleder og StS-gründer Odd Stand.

Dette var en utvikling markedet krevde. Kundene ville unngå mange forskjellige leve- randører, med alt papirarbeidet og logistikk- trøbbelet dette medførte. Og oppgavene blir utvilsomt løst langt smidigere når en total- leverandør har ansvar for både tilkomst og utførende arbeid. Dette er særlig viktig offshore, der transporten er meget dyr og innkvarteringsmulighetene alltid legger strenge rammer for hvor mange mann som kan dra ut på jobb.

Storkontrakter med Aibel og Aker

StS Stillasservices strategi er ikke unik, men bedriften er tidlig ute med omstruktureringen og blir i 2003 belønnet med omfattende rammeavtaler med V&M-selskapene Aibel og Aker Offshore Partner, for levering av all tilkomstteknikk, overflatebehandling, stillaser og isolering på Hydros installasjoner. I sju år skal den svarte og oransje StS-logoen vaie på disse store offshoreanleggene.

Vedlikeholdskontraktene er bærebjelker dette tiåret, ved siden av at vi klarer å opprettholde det gode forholdet til våre tradisjonelle storkunder, minnes Odd Strand.

Hvor viktig er offshoreoppdragene fra 2003 til 2010?

Vi har en ganske jevn 50/50-fordeling mellom landoppdrag og offshoreoppdrag i perioden. Dette gir en fin balanse i driften.

For storavtalen må ikke bli en hodepute. Et offensivt, delprivatisert Statoil skal snart fusjonere med Hydro og den nye giganten ser nøye på kostnader, ekspanderer internasjonalt og vil ikke automatisk gi fordeler til norske leverandører. Det gjelder å henge med i den tekniske utviklingen, levere kompetansen markedet etterspør og ikke minst finne flere bein å stå på.

Dessuten er vi er ekstra opptatt av å levere kvalitetsarbeid, og får ned reklamasjonsandelen på overflatevedlikeholdet til 0,2 prosent! Det vil si at kun to promille av hver kvadratmeter vi utfører får anmerkninger som innebærer at arbeidet må utbedres. Det er ekstremt bra, jeg tror ikke det er mulig å komme lavere. Tross alt er det mennesker som gjør jobbene, understreker Strand.

Rekruttering og Utdanning

De store 2003-avtalene med Aibel og Aker er begge fullførte i 2010, og nye ISO-avtaler skal tildeles for de fleste av Statoils plattformer.

For nettopp de menneskelige ressursene teller nå mer enn noensinne:

Mot slutten av tiåret styrkes engineeringskapasiteten i StS kraftig og blir etter- hvert en egen seksjon i konsernet. Samtidig bruker vi stadig større ressurser på opplæring og kompetansebygging. StS jobber for å få inn gode lærlinger, som en direkte vide- reføring av fagbrev- og kompetanse -oppbyggingssystemene vi var med å etablere på 80- og 90-tallet, men vi tar også initiativ til samarbeid med skoler og høyskoler om høyere utdanning for ISO-fagene.

Nå er vi igjen tilbake til en hjertesak for Odd Strand: Yrkesfagenes stilling i den videregående skolen:

Jeg har tidligere sagt at jeg tror Gudmund Hernes hadde grunnleggende rett i Reform 94, men at fylkeskommunene feilet kraftig    i den praktiske gjennomføringen. Yrkes- fagene og industriarbeid har dessverre blitt lavstatus, også bransjen sliter med å få inn ung, motivert arbeidskraft. Det kommer nye, flinke folk til bedriftene, men de er alt for få, sukker Strand.

Løsningen for ISO-bransjen blir å gjøre som resten av næringslivet: Supplere med arbeidskraft fra de nye EU-landene. StS gruppen satser imidlertid primært på norske arbeidstakere, selv om det mot slutten av tiåret ansettes en del briter. Finanskrisen har gitt Storbritannia mye juling og arbeids- ledigheten stiger på den andre siden av Nordsjøen. Rekrutteringen i øyriket lettes ytterligere av at StS i 2007 etablerer et eget britisk datterselskap i Middlesbrough: StS resources & technology.

Ekspansjon i Østen, motbør på hjemmefronten

sts habitat malaysia

Interessant nok ekspanderer StS i denne perioden også i fjernere strøk: De patenterte Flexi-habitatene finner nye markeder i Østen, og da særlig i Malaysia og Thailand.

Vi selger også habitater til oljeindustrien på Trinidad og flere andre steder, men Østen blir det viktigste markedet. I perioder har faktisk ti prosent av omsetningen vært i utlandet, sier Odd Strand.

Optimisme for 2013

StS kan nå høste fordelene ved å ha differensiert virksomheten for ikke å bli for avhengig av offshorebaserte rammeavtaler. Datterselskapet StS engineering kjøpte for eksempel Ankos NDT-virksomhet i 2010, habitatene selger godt og ulike former for brannbeskyttelse, lydhus og støybeskyttelse er utviklet og markedsføres under produktnavnene ansaTekt og ansaDur. Overflateavdelingen har opprettholdt aktiviteten gjennom oppdrag på blant annet rigger og tankanlegg, mens stillasavdelingen på Mindemyren har en rammeavtale med Bergen kommune og nyter også  godt  av  at norsk byggevirksomhet ikke har blitt langvarig påvirket av den internasjonale finanskrisen.

– Dessuten har vi vårt tradisjonelle, gode samarbeid med lokale storkunder som CCB på Ågotnes, Kværner Stord (Stord verft) og Mongstad. Så selv om 2010 og 2011 ble tøffere enn ventet, klarte vi oss uten svært omfattende permitteringer og uten å miste for mye av nøkkelpersonellet, oppsummerer Odd Strand.

Ved utgangen av 2012 blir det offentlig- gjort at Statoil terminerer to av ISO-avtalene som ble inngått i 2010. Dette har skapt ny bevegelse i markedet. Det er derfor med optimisme StS-gründeren Odd Strand kan se fremover, helt på tampen av et innholds- rikt jubileumsår.

Den lille stillasbedriften fra Sandviken er et moderne, mangfoldig og kompetanserikt ISO-konsern, og troen på at 2013 blir et godt år er grunnfestet.