Et enestående samarbeid

 

StS gruppen og Coast Center Base (CCB) på Ågotnes har vært nærmest uadskillelig siden 1975. Et unikt samarbeid som springer ut fra gjensidig tillit og at de to bedriftene passer hverandre som hånd i hanske.

StS gruppen er dem vi har hatt lengst samarbeid med.  De begynte å levere tjenester til oss på sytti-tallet.  StS er et selskap som har hjulpet oss i mange situasjoner.

Erling Skoge har sitt kontor på CCB, kai 11. Fra vinduet ser han for tiden plattformen Songa Dee som er inne til vedlikehold. Denne plattformen har vært på CCB siden 16. mars, og skal snart sendes ut igjen. StS gruppen har levert stillas og tilkomstteknikk til platt- formen. Snart legger plattformene Bideford Dolphin og Deep Sea Atlantic til kai ved CCB for klargjøring. StS gruppen er allerede engasjert til å være med på begge jobbene.

Utvidede tjenester

Erling Skoge legger vekt på den positive utviklingen i StS gruppen.   Han peker på at StS gruppen har utvidet tjenestene sine de siste årene, og kan  tilby  isolering,  overflatebehandling  og  inspeksjoner, i tillegg til de mer tradisjonelle  StS-tjenestene  som  tilkomstteknikk og stillas. Også dokumenthåndtering har StS gruppen forbedret seg merkbart på de siste årene.

StS har mange kreative personer som er løsningsorientert, noe som etter min mening er en stor styrke, forteller Erling Skoge.

StS gruppen har alt fra ingen bemanning til over 40 personer som jobber på Ågotnes for CCB. Dette henger sammen med at tiden mellom et oppdrag kommer, og CCB må begynne arbeidet, er svært kort. Noen ganger er det bare snakk om timer.

StS passer godt til CCBs konsept. Vi tar inn rigger på kort tid. Det betyr stor oppbemanning på kort tid, men rask nedbemanning når prosjektet er ferdig.

Erling Skoge peker også på at StS gruppen leverer raskt, samtidig som at løsningene de leverer er gode. Han forteller også at StS er fleksible og raske til å snu seg rundt når det trengs.

Vi er alltid kommet til enighet. Nå har vi vært sammen i 30 år her ute, og det sier ikke så rent lite. StS er en av de største aktørene innen stillas, og de har aldri snudd ryggen til oss. Vi stoler på hverandre. I tillegg har StS alltid vist seg å være konkurransedyktig både på pris og kvalitet.

Recent Comments