DUVA OG NOVA PROSJEKTET

Rosenberg er prosjektansvarlig for Nova og Duva og P1. StS leverer ingeniører ut til prosjektene i Stavanger.

StS har oppdrag for Rosenberg på Duva og Nova prosjektet for Neptune Energy.

Duvaprosjektet har 3 produksjonsbrønner for olje og en for gass i en havbunnsramme tilknyttet Gjøa innretningen. Arbeidsomfanget er å lage jobbpakker og bestille materiell samt vektberegning av isolasjon på linjer.

Neptune Energy

Duva-Neptune Energy

NOVA modulen er en ca 800 tonn tung modul som allerede er løftet inn på Gjøa. Arbeidsomfanget består av å ferdigstille modul og oppkobling mot eksisterende utstyr.  Arbeidet vil var godt inn i 2022. Våre ingeniører Trond Hamre sitter på engineering på Duva og Efrat Yitzhak sitter på engineering på Nova hos Rosenberg. Sistnevnte har arbeidet i 1,5 år som isolasjonsingeniør og prosjektingeniør.

Les mer om prosjektet her: https://www.worley.com/site-services/rosenberg/our-yard

Vi mottar positive tilbakemeldinger fra prosjektet med hensyn til HMS som er utmerket. Det er generell høy trivsel på Gjøa, og dette smitter også over på øvrige prosjekter og bidrar trolig til gode HMS-resultater.

Om Gjøa:

Gjøa-feltet ble påvist i 1989, og en PUD ble levert og behandlet av norske myndigheter i 2007. Feltet er bygd ut med fem havbunnsrammer knyttet til Gjøa, en halvt nedsenkbar produksjonsplattform, for prosessering og eksport. Produksjon startet i 2010. Olje blir eksportert med rørledning til Mongstad og gass med rørledning til St. Fergus i Storbritannia. Gjøa P1-segmentet ligger i nordre del av feltet. Lisenspartnere er: Neptune Energy Norge AS (30% og operatør), Petoro AS (30%), Wintershall Norge AS (20%) OKEA AS (12%) og DEA Norge AS (8%).

I desember 2018 signerte StS ISO kontrakt med Neptune Energy Norge AS for oppdrag på Gjøa plattformen og mulig oppdrag på andre lisenser selskapet har og oppnår.

Les mer om StS arbeid for Neptune Energy her: https://stsgruppen.com/ny-sts-kontrakt-forbedrer-framtidsutsiktene/

https://stsgruppen.com/tilbakemelding-fra-neptune-energy/

https://stsgruppen.com/referanser/gjoa-iso-kontrakt-for-neptune-energy/

Recent Comments