Demo av Svampeblåsing – Sponge Jet

Sponge Jets resirkulerbare teknologi gjør det mulig å forbehandle forskjellige underlag både rent, tørt og tilnærmet støvfritt. Dette er et alternativ til konvensjonelle metoder som sandblåsing og UHP løsninger.

✓Blåsemediet er kapslet inn i svamp som kan resirkuleres inntil 10 ganger.

✓Gir opptil 99 % mindre støv samt fjerner salter og andre forurensinger.

✓Avfallsmengden blir kraftig redusert.

✓Minimalt med rekyl, og dermed minimalt med skader forårsaket av rekyl.

✓Forenkler tildekking og rengjøring.

✓Avvirkning ca. 80 % av konvensjonell blåsing.

✓Flere disipliner kan jobbe i samme område. Inspeksjon kan skje mens jobben utføres.

✓Bedre sikt gir bedre kvalitet, og færre re-blåsinger.

Dette er ikke et nytt produkt men er i nå i ferd med å kommersialiseres. Årsaken til økende interesse og vilje blant leverandørene er kostbesparelse. Sponge Jet er ikke ment å erstatte konvensjonell sandblåsing, men heller utfylle tradisjonelle metoder. Samtidig er dette et alternativ til mekanisk forbehandling.

Kjernen i prosessen er resirkulering, og materialet samles opp og kjøres i gjennvinner 6-8 ganger. Restavfallet kastes i avfallskontainer og går til forbrenning.

Helsegevisten er også tilstede!

Ved å bruke denne metoden til å fjerne PFB slipper man meisling. Man minimerer rekyler. Dette medfører bedre HMS samtidig som det er tidsbesparende. En annen fordel er at metoden er tilnærmet støvfri. Dette tillater annet personell å arbeide i tilstøtende områder samtidig som blåserensing pågår.

Utstyret er enkel å operere. Har man kompetanse som sandblåser har man også nødvendig kompetanse til å utføre prosessen med Sponge Jet. Imidlertid er det en fordel med opplæring i praktisk bruk.

Etter endring i miljøforskriften kan avfallet brennes. Dette medfører besparelser i frakt- og deponerings- kostnader. Man reduserer også inndekking. Totalt tar prosessen mindre tid enn ved tradisjonell sandblåsing.

Presserv er distributør for Sponge Jet i Norge. Se www.presserv.com for mer informasjon.

StS ser kontinuerlig på kostnadsbesparende prosess forbedringer og vurderer derfor å benytte dette produktet i kommende prosjekter! Vi bistår gjerne i ditt neste prosjekt. Ta kontakt med Prosjekt leder for Overflatebehandling, Jarl Hjønnevåg, https://stsgruppen.com/tjenester/overflatebehandling/

 

 

 

Recent Comments