Bestod fagprøve i stillasbygging! – Portrett Steffen Mundal

I StS har vi stort fokus på å sikre kvalifisert arbeidskraft med faglig tyngde og kompetanse for fremtiden. StS er en godkjent lærebedrift og investerer mye tid i å drive opplæring av ungdom og anser det som en del av vårt samfunnsansvar. Vi er opptatt av at lærlingen skal få økt sin kompetanse gjennom praktisk arbeid i prosjekt og faglig oppfølging.

Steffen Mundal har vært ansatt i StS siden 2011 da han startet i stillas avdelingen og videre til habitat avdelingen.  Han har blitt senior habitatmontør raskt, og avdelingen er veldig fornøyd med han.  Hans forståelse til å løse utfordringene ved montering av habitat ble fort lagt merke til.  Steffen ble satset på og er i dag Senior habitat montør. Hans vilje og kunnskap til å løse utfordringer er unik.

Nylig bestod Steffen fagprøven i stillasbyggerfaget.

En hilsen fra kollegaer «Det er alltid en glede å jobbe med Steffen»

Steffen er sønn av Bjørn Mundal som startet StS eventyret første gang allerede i 1980! Han er en god rollemodell for alle ansatte i StS inkludert sin egen sønn.

Vi tok en liten prat med Steffen.

Fagbrev Stillas

Steffen Mundal bestod fagprøven i Stillas!

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er 32 år og bosatt i Bergen. Begynte karrieren min i byggebransjen som tømrer. Etter 4 år i yrket ønsket jeg nye utfordringer og en annen turnus. Fikk jobb i StS i 2011 og har jobber der siden. Jeg jobber med habitat og stillas og tok nylig fagbrev i stillas. På fritiden er jeg travel som nybakt pappa og med bygging av eget hus.

Hva er de viktigste oppgavene dine og hva er spennende med jobben din?

De viktigste oppgavene mine er å få gjort jobbene på en sikker og effektiv måte. Sikkerhet er ekstremt viktig. Jeg jobber variert, alt fra å bygge henge stillas 40 meter over havet, passe på overtrykks habitat og å være med på riggerjobber.

Jeg liker å jobbe fysisk, løsningsorientert og kreativt. Både arbeid med habitat og stillas krever at man tenker kreativt. Det aller kjekkeste med jobben er å jobbe i høyden!

Hva drømmer du om?

Jeg har en drøm om å jobbe med tilkomstteknikk for jeg trives godt med arbeid i høyden. Synes det virker spennende og utfordrende!

Recent Comments