Alltid Sikker- Q1-2023

Nytt år og starten på års hjulet for Alltid sikker!

Alltid Sikker årshjul 2023

Alltid Sikker årshjul 2023

Q1 handler om å forebygge storulykke

Målet med læringspakken er å redusere risiko for storulykke gjennom å:

      • Styrke forståelse av egen rolle for å bidra til å forebygge storulykker.
      • Identifisere risiko og styrke barrierer i hele verdikjeden.
  • Fange opp og respondere på svake signaler og feilfeller.

 

Se teaser filmen om temaet første kvartal i år om hvordan vi kan jobbe gjennom hele verdikjeden for å forebygge storulykker her:

Les mer om temaet her: https://alwayssafe.no/