Alltid Sikker- Hovedtema for Q2; «Unngå personskader»

Alltid Sikker- Hovedtema for Q2; «Unngå personskader»

Hovedtema for Q2; «Unngå personskader»

Målet med læringspakken er å redusere risiko for personskader ved å:

  • Styrke proaktiv sikkerhet gjennom læring fra vanlig arbeid
  • Styrke oppmerksomhet på forhold som øker og reduserer sannsynligheten for å gjøre feil
  • Sikre effektiv bruk av Livreddende regler for ledere og ansatte

Godt sikkerhetsarbeid over tid har resultert i færre hendelser med personskader. Det betyr også at vi må finne andre måter å lære og forbedre oss på utover læring fra hendelser. Filmen fokuserer på hvordan vi kan lære fra vanlig arbeid og bli mer oppmerksomme på forhold som øker og reduserer sannsynligheten for feil.

Les mer her: https://alwayssafe.no/

Recent Comments