2011: Utvikling av egne isolasjonsprodukter

StS gruppen lanserer merkenavnet ansaTekt som er et fellesnavn på samtlige prefabrikkerte isoleringsprodukter.

ansaTekt- å bry seg om sikkerhet

StS har valgt å la seg inspirere av norrønt der «ansa» betyr å bry seg og «tekt» betyr sikkerhet.

Sammensatt gjenspeiler navnet ansaTekt vår filosofi for produktutvikling og tjenesteleveranse.

Foruten produkter med brannisolerende egenskaper, omfatter ansaTekt- serien også prefabrikkerte produkter innen kuldeisolasjon, termisk og akustisk isolasjon, eksos- og personellbeskyttelse.

Samtlige tilfredsstiller NORSOKs kravspesifikasjoner innen sine respektive produktkategorier.

ansaTekt- produktene karakteriseres av stor grad av fleksibilitet. De produseres etter mål og kan anvendes i ulike industrielle miljø både on- og offshore.

Relatert artikkel: StS lanserer ansaTekt prefabrikerte isoleringsprodukter

Recent Comments