sts satser ndt

2011: StS satser på NDT – et strategisk viktig veivalg

I midten av april undertegnet Anko AS og StS Engineering en avtale om oppkjøp av Ankos NDT-virksomhet. StS gruppen har levert NDT-tjenester siden 2007. Nå overføres denne delen av virksomheten til StS engineering. Samtidig tilfører oppkjøpet av Ankos NDT-virksomhet lenge etterspurt tilleggskapasitet og spesialkompetanse.» Oppkjøpet markerer en langsiktig styrking av bedriftens NDT-satsing.

Veien videre for StS innebærer en stadig sterkere kompetansebygging innen mer avanserte teknologier og tjenester.

I alt 12 NDT-inspektører fra Anko ble StS- medarbeidere da de to selskapene inngikk avtalen.

Som en følge av økt oppdragsmengde har vi allerede nå ansatt flere NTD- inspektører. Dette er en svært gledelig utvikling, sier daglig leder Sverre Hauge i StS engineering as.

Han er likevel ikke overrasket over den økte etterspørselen etter NDT, eller Non Destructive Testing, en samlebetegnelse for en rekke prøvingsmetoder som     påviser materialfeil uten å skade testobjektet:

Vi har lenge arbeidet med å bygge opp vår NDT-avdeling i StS gruppen, og bare noen uker etter overtagelsen er det åpen- bart at vårt gamle og vårt nye NDT-miljø utfyller hverandre optimalt.

Oppkjøpet innebærer også at vi nå er etablert med avdelings- kontor i Stavanger understreker Sverre Hauge.

Oppkjøp etter samarbeid

Det var etter lengre tids samarbeid at Anko og StS gruppen kom til at StS engineering ville ha bedre forutsetninger for å videreutvikle NDT-virksomheten, samtidig som bedriften vil videreføre det høye servicenivået Anko AS har vært kjent for.

Administrerende direktør Ove Svalland  i StS ser oppkjøpet som et viktig ledd i StS gruppens strategi om å videreutvikle produkt- og tjenestespekteret, et syn Sverre Hauge deler fullt ut:

«NDT og inspeksjon faller naturlig sammen med den øvrige virksomheten i StS gruppen. Det er åpenbart at NDT- virksomheten har synergier med de tradisjonelle ISO-tjenestene, enten det er snakk om å måle malingsskikt og sjekke sveisesømmer eller i forbindelse med tilkomstteknikk.

På kort og mellomlang sikt er det viktig å tilføre tjenester som fordrer mer kompetanse og teknologi. StS engineering vil  være et av flere virkemidler for å imøte- komme denne utviklingen.»

Vi er også fornøyd med at vi har personell med anerkjent kompetanse i bransjen. Reidar Faugstad og Arve Hovland har for eksempel begge bakgrunner fra styreverv i Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving, den nasjonale NDT-organisasjonen, avslutter en fornøyd daglig leder Sverre Hauge.

Recent Comments