2000-tallet: Det moderne StS tar form – innovasjon og tverrfaglighet

Tjenestespekteret utvides med Overflate og Isolering ved oppkjøp av Teknisk Isolering og KSK korrosjon. Ved overtakelsen av bedriften Teknisk Isolering ble StS tilført spisskompetanse innen isolering. Dette var i tråd med en strategi om å utvikle bedriften til en totalleverandør innen ISO-fagene.

De første oppdragene inne overflatebehandling utførte StS allerede i 1990, men først i 2002 ble det opprettet en egen fagavdeling som skulle satse målrettet på faget. Dette skjedde i forbindelse med overtakelsen av bedriften KSK. Det moderne StS tar form. Et ti-år oppsummert med flerfaglighet, konsernbygging, innovasjon og vekst.

Relatert artikkel: Flerfaglighet og konsernbygging (04/12)

Relatert artikkel: 2002: First automatic shutdown system 

Relatert artikkel: 2003: Første ISO-kontrakt blir inngått for alle Oseberg-plattformene

Relatert artikkel: 2007: Etablering av datterselskap i UK