Vibeke Haram – Portrett

Vibeke Haram

Hvem er du?

Vibeke Haram, 43 år, Lønnsansvarlig i StS gruppen siden 2013. Har utdannelse fra Norsk hotellhøyskole innen administrasjon, personal og ledelse og deltidsstudier innen personalledelse fra NHH Executive.

Har jobbet mange år innenfor hotellbransjen med ulike arbeidsoppgaver og med lønn og regnskap siden 2003. I oljeservicebransjen har jeg jobbet siden 2007.

Jeg er samboer og har 3 barn på henholdsvis 9, 12 og 15 år

 

Hva jobber du med?

Jeg jobber i hovedsak med lønnsoppgaver og har ansvar for lønnsutbetalingen i selskapet som p.t har ca 400 ansatte. Mine viktigste oppgaver er å sikre lønnsprosessen slik at korrekt lønnsutbetaling foreligger, samt innrapportering og oppfølging mot myndighetene. Innenfor lønnsområdet har det de siste årene vært gjennomført større endringer som blant annet innføring av elektronisk skattekort og innrapportering til myndighetene månedlig. Dette har krevd omstilling, nye rutiner og tilrettelegging av systemer, men har vært en spennende tid!

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

Vår generelle oppfatning er at mange tenker at lønnsarbeid er en smal sak. I et selskap med over 400 ansatte er det en krevende prosess både med før, under og etterarbeid. Vi er 2 ansatte på lønnsavdelingen og begge bruker mye tid på selve ferdigstillingen før utbetaling kan foreligge. Utover dette har vi forberedende oppgaver og oppfølging/rapportering i etterkant.

De siste årene har selskapet investert i ulike systemer for å effektivisere arbeidsoppgaver. For lønns- og økonomiavdelingen har innføring av timeregistreringssystemet iCore vært veldig positivt og et tidsbesparende verktøy. For de ansatte er dette et system som gir store muligheter for selv å ha kontroll over timeføring, ferie og årsverk.

Som ansatt på lønnsavdelingen får vi mye kontakt også med ansatte utenfor administrasjonen, dette er hyggelig og viktig for jobben vi gjør.

Hva drømmer du om?

I en travel hverdag med 3 barn, jobb og en mann som arbeider offshore, har jeg ingen fritidsproblemer. Oppfølgingen av 3 aktive jenter er tidkrevende, men også veldig kjekt! Så på nåværende tidspunkt fungerer jobb og familieliv veldig godt!