Vår Energi tildeler vedlikeholds kontrakt

ISONOR Industrier har i samarbeid med StS gruppen blitt tildelt ISO vedlikeholds kontrakten for alle Vår Energi sine installasjoner, Goliat, Balder, Ringhorne og Jotun A.

ISO vedlikeholds kontrakten er på 3 år, pluss opsjoner 1+1+1 år med oppstart 15.11.2020.

ISONOR Industrier og StS gruppen har inngått ett Joint Venture samarbeid (50/50) i forbindelse med denne ISO kontrakten og ser frem til et langt og godt samarbeid sammen med Vår Energi.

 

ISONOR Industrier og StS

ISONOR Industrier og StS gruppen har inngått ett Joint Venture samarbeid

Dette betyr at Joint Venture-partnerne får utvidet sin ordrereserve innen alle disiplinene isolering, stillas, overflatebehandling (ISO), tilkomstteknikk og sveisehabitat. Vi sikrer med dette arbeidsplasser i begge selskaper, sier administrerende direktør Ilari Rajalehto i ISONOR Industrier AS og administrerende direktør Ingrid Solheim i StS gruppen i en felles uttalelse.

 

 

ISONOR Industrier har vært stolt leverandør til Vår energi i en årrekke og er glade for at de fornyer tilliten ved å utvide eksisterende portefølje til også å omfatte Goliat. Vi valgte å gå sammen med StS gruppen for å styrke vårt totaltilbud med StS sine spesialiserte tjenester og sikre at Vår energi får en leverandør-allianse med omfattende kapasitet og full oppmerksomhet når de skal realisere sine ambisiøse vekstplaner, sier Rajalehto i ISONOR videre.

Arbeidsomfanget som er tildelt inkluderer planlegging, engineering og utførelse innen tjenestene isolering, stillas og industriell overflatebehandling.

Joint Venture-avtalen mellom selskapene er en back-to back avtale som skal sikre at Vår energi får helhetlige leveranser. De norskeide partnerne tilbyr lang og omfattende industriell erfaring innen sine fagområder, gode HMS-resultater og høyt ledelsesfokus. Dette skal gjøre partnerskapet til en suksess for Vår energi, supplerer Solheim i StS.

Sammen med vår eksisterende kundeportefølje vil vi nå kunne styrke alle våre satsingsområder innen ISO-fag og spesialiserte tjenester og er ydmyke ovenfor tilliten vi nå får tildelt av Vår energi, melder Rajalehto og Solheim.

Om selskapene:

Vår Energi er i dag ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.  Gjennomsnittlig produksjon er i overkant av 300 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd). Målet er å nå 350 000 foepd i løpet av de første 2020-årene. Les mer om Vår Energi sin virksomhet her: https://varenergi.no

ISONOR ble etablert i 1979 (tidligere Norisol Norge) og feiret 40-årsjubileum i 2019. ISONOR er en norsk ledende leverandør av isolasjon-, overflatebehandling-, stillas- og arkitekt tjenester. De har hovedkontor i Skien og avdelingskontor i Stavanger, Drammen og Kristiansand.

ISONOR Industrier har en lang operativ historie med Vår Energi og leverer allerede i dag ISO- og arkitekt-tjenester i underentreprise for Vår Energi på deres operative installasjoner i Nordsjøen.
Les mer om ISONOR Industrier her: https://www.isogruppen.no/

StS gruppen er en av de ledende entreprenørene innen tilkomstløsninger og habitattjenester. Egne produkt- og løsninger for isolering i tillegg til isolasjonstjenester, overflatebehandling og stillas. Hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer på Stord, Haugesund, Ågotnes og Middlesbrough.

StS har mer enn 45 års erfaring fra onshore – og offshore ISO-prosjekter og nye byggeprosjekter. StS har  betydelig erfaring med offshore vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter på norsk kontinentalsokkel (NCS).

Les mer om StS gruppen her: https://stsgruppen.com/

Les presseomtale om saken her: https://energi24.no/nyheter/kuppet-iso-kontraktene-til-var-energi-viktig-for-oss-a-utfordre-de-fire-store

For mer informasjon kontakt:

Adm. direktør Ilari Rajalehto, ISONOR Industrier AS, tlf.: +4790858473 ilra@isogruppen.no
Adm direktør Ingrid Solheim, StS gruppen AS, tlf. 91807455, ingrid.solheim@stsgruppen.com