Travle dager på CCB

Denne høsten er hele tre store plattformer inne til ombygging, klassifisering og vedlikehold ved CCB-basen på Ågotnes.

Et stort antall fagfolk fra StS er engasjert til arbeidene.

Først ute var den Statoil-chartrede Saipem-plattformen «Scarabeo 5», som etter lang tids tjeneste i Nordsjøen gikk til kai på Ågotnes i sommer for omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider i regi av CCB (Coast Center Base).

De største jobbene har vært utskifting av to store kraner på plattformen, men også mye forefallende vedlikehold, samt isolerings- og brannsikringsarbeider må gjennomføres. StS har i gjennomsnitt hatt 35 stillasbyggere og tilkomstteknikere på «Scarabeo 5», og arbeidene har bokstavelig talt pågått døgnet rundt.

Den italiensk-eide femtegenerasjons- plattformen er i tillegg en gammel kjenning for StS. Plattformen har vært i drift i Nordsjøen siden den ble levert fra det italienske verftet for 20 år siden, og mange av StS-folkene som er engasjert til CCB-prosjektet kjenner dermed Scarabeo 5 godt fra tidligere oppdrag.

To Songa-plattformer til kai

Etter planen skal «Scarabeo 5» ha forlatt Ågotnes når dette magasinet distribueres, og Coast Center Base vil nå ha startet forberedelsene til å motta neste plattform, «Songa Delta». Dette er en 30 år gammel «Ocean Ranger»-plattform som ble oppgradert i 1996 og nå er under kontrakt med Wintershall og Det Norske Oljeselskap. «Songa Delta» skal etter planen settes i produksjonsoppdrag for Statoil fra neste sommer for såkalte

«hurtigutbygginger» på norsk sokkel. Dette er en Statoil-strategi som ved hjelp av standardiserte løsninger skal realisere små funn som ellers ikke ville vært lønnsomme.

Men først må fartøyet sertifiseres og gjennomgå vedlikeholds- arbeider. Prosjektet med å klargjøre og godkjenne tredjegenerasjonsplattformen for en ny arbeidsøkt på sokkelen starter trolig i første halvdel av september.

Vinterprosjekt venter

Etter planen skal «Songa Delta» ligge på Ågotnes mellom 60 og 90 dager, og vil sannsynligvis kreve mer enn 100 StS operatører i rotasjon. Når disse arbeidene er ferdige, har StS også avtale om å supplere et større antall fagfolk innen ulike disipliner til nok et plattform-prosjekt: «Songa Dee», en Mitsubishi MD-602-modell, bygget i 1984 og oppgradert i 2004.

Også «Songa Dee» er under langsiktig avtale med Statoil og skal inn for sertifisering og vedlikehold. Etter planen ankommer plattformen Ågotnes før nyttår, men nøyaktig oppstart, omfang og varighet på oppdraget for StS gruppen er ikke endelig avklart.

– Det er ikke uvanlig med så langvarig, høy aktivitet på CCB- basen, men dette blir likevel en travel høst og vinter for StS- folkene på Ågotnes, oppsummerer en fornøyd prosjektleder Svein Fromreide.

Recent Comments