Torgeir Nærø nytt styremedlem i StS gruppen

Torgeir Nærø er nylig valgt inn i styret i StS. Han har lang og verdifull erfaring fra olje og gass bransjen i tillegg til andre markeder som er nyttig for StS i fremtiden.

 

Torgeir Nærø

Torgeir har vært CEO i selskapet Bergen Group AAK AS og deretter som CEO i Bergen Group ASA før han ble konsernsjef i Vitek Group  og styreleder i Vitek  AS. Torgeir har og har hatt flere styreverv, blant annet er han styreleder i Xafe AS siden 2004 og i Fjord Invest Sørvest siden 2013.

Vi tok en liten prat med Torgeir om ba han fortelle litt om seg selv, hva han arbeider med og hva han drømmer om.

 

 

Hvem er du?

Jeg er Torgeir Nærø på 52 år. Er oppvokst i Åsane/Bergen og er gift med Anette som jeg har to voksne barn sammen med. Vi bor i Fana. Er utdannet ingeniør innen måleteknikk og vannkjemi fra Bergen Ingeniørhøyskole (1990) samt siviløkonom fra NHH (1994).

Jobbet de siste 10 år for selskaper som leverer bl.a. tilkomstteknikk, prefabrikasjon innen stål og aluminium, felttjenester innen sveis, elektro, inspeksjon, overflate og andre tekniske disipliner

Er nå konsernsjef i Vitek Group, et konsern som hovedsakelig leverer tjenester innen rørfornying og væske-/avfallstransport. Tidligere har jeg vært konsernsjef i Bergen Group og daglig leder i selskaper hovedsakelig tilknyttet oljebransjen.

Har startet og/eller ledet ulike serviceselskaper innen olje- og gass, hvorav noen fremdeles vokser. Sitter i noen styrer, deriblant som styreleder i Fjordinvest Sørvest-fondet – som hovedsakelig har investert innenfor olje og gass.

Har et komplementerende nettverk innen olje og gass i forhold til det som StS har.

Hva jobber du med?

I styret i StS gruppen håper jeg å få bidra først og fremst på forretningsutvikling. StS arbeider sammen med mange andre disipliner både i rekkefølge og side-om-side der vi er. En del av disse disiplinene kan vi kanskje utføre minst like godt selv?

StS har også vært gjennom en grundig prosess for å tilpasse kostnader til et av Norges mest krevende markeder. Det er et godt grunnlagt for også å adressere nye markeder. Dette jobbes det godt med allerede, men jeg håper at mitt nettverk og mine erfaringer fra dette vil bidra til nye muligheter og inntjening for StS.

Den daglige fulltidsjobben min er rettet mot det skandinaviske markedet og består i å legge fundament for videre vekst i disse markedene, lokasjonsetableringer etter behov og passe på at Vitek-selskapene har og utnytter synergier på materiell og personell til glede for våre kunder og oss selv. Jeg vil også ha med meg StS hver dag i dette arbeidet, selvsagt!

Viktigste elementet for meg er å se til at StS som selskap fokuserer på å selge inn de riktige prosjektene og oppgavene samt har de beste folkene i markedet til å løse disse. Vi styrer godt i forhold til hvilke prosjekter vi skal ha i porteføljen. Noen ganger er risiko for høy i forhold til estimert inntjening, og da håper vi selvsagt at konkurrentene tar disse jobbene!

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

I både StS og Vitek fokuserer vi på over tid å innføre mer effektive verktøyer og øke effektiviteten per mann per time i et marked hvor det blir stadig mer fastprising. Det liker vi, for da er det en oppside å gå for! Dette gjelder typisk både innen løpende tjenesteproduksjon og innen planlagte prosjekter.

Hva drømmer du om?

På jobben skal jeg gjøre meg fortjent til stillingen og de vervene jeg har. Klarer jeg det, kan jeg være på hytten innimellom med god samvittighet og kanskje etter hvert kjøpe en hybel med balkong ved Middelhavet. Der skal jeg lese de 50 bøkene jeg ikke har fått lest de siste årene.

Drømmen ellers er at jeg eier prosessene jeg er involvert i og tingene mine – ikke at prosessene og tingene mine eier meg!

Privat håper jeg på god helse og en «happy wife» som gir et «happy life». Samme selvsagt for mine etter hvert voksne barn.

Og at Liverpool vinner Premier League står selvsagt også høyt. Av alle uviktige ting i livet, er Liverpool viktigst)

 

 

 

Recent Comments