Tor Saltvold ny styreleder i StS gruppen

Tor Saltvold er valgt til styreleder i StS gruppen.

Tor Saltvold har i mer enn 25 år vært Administrerende direktør i flere selskaper innen forretningsområdene vedlikehold og modifikasjon, inspeksjon og engineering. Han har også hatt en rekke styreverv blant annet Aak, Acapo, AGR, Beerenberg, Frosio , Intsok, KIS og NKF-Bergen.

Under sitt lederskap har Tor Saltvold utviklet moderne, dynamiske organisasjoner og sørget for vekst i selskapene.

StS er en vesentlig aktør i et marked som krever raske omstillinger. Markedstilpassingene som er iverksatt og som allerede gir resultater vil ha sterkt fokus fremover. Det nye styret vil i tett dialog med daglig leder arbeide etter selskapets fastlagte strategi. Tjenester mot nye markedssegment vil også få økt oppmerksomhet sier Tor Saltvold.