Inspeksjon og NDT

Inspeksjon og tilstandskontroll 

Regelmessig inspeksjon og tilstandskontroll er en vesentlig del av kvalitetssikringen og en forutsetning for kostnadseffektiv drift og presis vedlikeholdsplanlegging.

Inspektørens oppgaver kan oppsummeres i å «Inspisere, Observere og rapportere». Inspeksjon sikrer at arbeid er utført i henhold til prosjektets kravspesifikasjoner, prosedyrer og standarder. Rapporteringen i etterkant dokumenterer funn og eventuelle avvik.

StS tilbyr tilstandsanalyse og inspeksjon av sveise-, overflate- og isolasjonsarbeid, utført av spesialister med fagerfaring og formell kompetanse, som eksempelvis FROSIO, Sveiseinspeksjon NS 477 og NDT-sertifikater.

Et overtrykkshabitat sikrer gode arbeidsforhold både for utførelse av varmt arbeid og inspeksjon. Dette gjelder spesielt i forhold til inspeksjon i sammenheng med sammenføyning ved bruk av sveising.

Med tilleggskompetanse som tilkomstteknikere har vi også mulighet for å tilby effektiv kontroll i høyden.

 

Virksomhetsområder:

  • NDT metoder VT, MT, PT, ET, UT, RT, PMI, HT
  • Visuell testing VT
  • Magnetpulver testing MT
  • Penetrant testing PT
  • Virvelstrøm testing ET
  • Ultralyd testing UT
  • Radiografi testing RT
  • Materialidentifisering PMI
  • Hardhets testing HT
  • NS 477 / IWI-S / IWI-C – Sveiseinspeksjon
  • NDT Nivå III-tjenester for kunde
  • Sakkyndig virksomhet løft
  • DNV GL 402 A/B Klassing – NDT & tykkelsesmåling av flytende innretninger
  • Ferdigstillelse og ITP
  • 3. Parts verifikasjon i prosjekt (QA/QC)
  • Frosio ISO / Overflate / Isolering

Kontakt

Telefon
+47 55 20 80 00

E-post
firmapost@stsgruppen.com

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.