Tilbakemelding fra Neptune Energy- GJØA

I desember 2018 signerte StS en ISO kontrakt med Neptune Energy Norge AS for Drift- og Vedlikeholdsoppdrag på Gjøa plattformen og potensielt oppdrag for andre prosjekter selskapet har ansvar for.

Gjøa-feltet ble påvist i 1989, og en PUD ble levert og behandlet av norske myndigheter i 2007. Feltet er bygd ut med fem havbunnsrammer knyttet til Gjøa, en halvt nedsenkbar produksjonsplattform, for prosessering og eksport. Produksjon startet i 2010. Lisenspartnere er: Neptune Energy Norge AS (30% og operatør), Petoro AS (30%), WintershallDea (28%) OKEA AS (12%).

Neptune Energy. foto: Jan Inge Haga

Neptune Energy. foto: Jan Inge Haga

Det ble nylig avholdt en halvt års gjennomgang hos Neptune Energy. I den forbindelse tok vi en prat med Ingrid Torjussen, Company Representative for kontrakten i Neptune Energy.

Kan du først fortelle litt om Gjøa prosjektet?

Gjøa er en flytende plattform for prosessering og transport av Olje og Gas. Gjøa har egen drift- og vedlikeholdsorganisasjon offshore.  Vi utfører daglig drift- og vedlikeholdsoppdrag selv, men vi trenger hjelp til av- og på-isolering, malingskampanjer, overflatebehandling, habitatbygging, samt stillasarbeid for Vedlikehold- og Inspeksjonsoppdrag samt Modifikasjoner.

Hva har vært arbeidsomfanget på ISO så langt og hvordan ser det ut fremover?

Fra vi startet kontrakten i januar til nå, har det vært generell assistanse til Drift og vedlikehold ved hjelp av to isolatører i fast rotasjon. Disse er en integrert del av dekksgjengen om bord på Gjøa.  Arbeid utover dette er basert på definerte Oppdrag i tilknytning til Inspeksjons- og vedlikeholds-jobber.

Det startet med en stor jobb som gikk på sandblåsing og maling av en dekkstank. Det har også vært stillasarbeid over og under dekk, og ikke minst malingskampanje for 2019. Det har vært egne oppdrag ifm. Gjøa modifikasjoner.

Nova prosjektet med Rosenberg som leverandør, bruker også StS og prosjektet har nok hatt den største arbeidsmengden offshore til nå, med egne prosjektdefinerte aktiviteter samt eget material lager. Det er forventet at prosjektaktivitetene offshore vil øke betydelig i 2020 i og med Duva og P1 tie-back prosjektene også skal i gang offshore.

Neste sommer er det planlagt 1 stor revisjonstans for Gjøa Drift. I tillegg er det planlagt 2 prosjektrelaterte nedstengninger i forbindelse med Nova prosjektet.

Hvilke utfordringer har det vært så langt og hvordan har man løst disse?

StS var en ny leverandør for oss og avløste en tidligere ISO leverandør som hadde vært på plattformen i 7 år. Vi valgte derfor å kjøre en 2 måneders «handover»-periode med både ny og gammel kontraktør om bord for en mest mulig sømløs overgang.  Denne perioden gikk bedre enn vi hadde forventet og StS tilpasset seg raskt.

På land sitter StS prosjektleder, Gisle Selbak, på Neptune kontoret en gang i uken og samarbeider tett med våre folk for best mulig planlegging og utførelse av Iso oppdrag. Her kan avklaringer tas i løpet av kort tid og i havet er fast StS personell integrert i vår organisasjon under ledelse av dekk og marineleder.  StS prosjektleder administrerer også all prosjektaktivitet fra Rosenberg.

Utfordringene har i stor grad vært knyttet til Prosjektaktiviteter (Nova), som ikke håndteres av driftsorganisasjonen. Dette er tenkt løst ved å sette 2 ISO ingeniører for hhv Nova- Og Duva/P1 prosjektene hos Rosenberg på Buøy og å innføre en egen formann ansvarlig for all Prosjektaktivitet offshore.

Hva har StS bidratt med positivt og hva kan vi gjøre bedre?

StS kom fort i gang offshore, og håndterte familiariseringen og integreringen godt.

Vi har fått en kompetent og løsningsorientert prosjektleder som samarbeider godt og håndterer å ha mange baller i luften.

Forbedringene fremover tror jeg ligger på å planlegge og håndtere prosjektaktivitetene både på land og offshore, uten at det forstyrrer den daglige driften i stor grad.

Les mer om StS arbeidsomfang her: Gjøa- ISO kontrakt for Neptune Energy

Vi gleder oss til fortsettelsen!