Tilbake i StS- intervju med Gaston Saavedra, Ingeniør og planlegger

Teknisk sjef i StS gruppen Lasse Øvreås tok en prat med Gaston Saavedra som nylig begynte å jobbe for StS. Gaston er ansatt på teknisk avdeling som Ingeniør og planlegger.

Gaston har vært ansatt i StS før også, i perioden 2005-2016.

Vi er glade for å ha Gaston tilbake på laget!

Hør intervjuet her:

Gaston har vært på jobb i 1 uke og vi lurer på om han kan fortelle litt om bakgrunnen sin sånn rent teknisk.

Jeg begynte i industrimalerfaget i 1987 på Stord har jobbet som industrimaler faget i mange år og har etter hvert fått kompetanse innen Stillas. Har tatt Frosio i overflate og Isolasjon.

Jeg føler at jeg har god kompetanse på faget og trives veldig godt med det.

Sånn teknisk, liker du digitalisering og robotisering?

Jeg brenner for det! Jeg er veldig opptatt av å ta vare på helsen og hvordan vi ser på de metodene vi har brukt i mange år. Har vært veldig engasjert spesielt i bruk av robot i forbehandling og gjøre det litt enklere for operatørene. Har fokusert mye på det de siste årene. Jeg er veldig opptatt av de løsningene som finnes på markedet.

Du er jo ansatt på avdeling for teknisk som er en liten gruppe i StS som støtter i all hovedsak prosjekter. Vi har ikke noe sånn helt faste gjøremål, det er litt sånn at når noen har spørsmål og utfordringer, kunder som kommer med litt vanskelige og interessante oppgaver- det er da vi trår til. Hvordan tenker du om å jobbe sånn?

Jeg gleder meg veldig!  Ser frem til å kunne bidra- jeg sitter med mye erfaring og i hvert fall i denne uken jeg har vært med på det laget her så ser jeg at det er mye teamwork. Det er noe som jeg liker å være en del av. Ett godt team som jobber sammen og finner løsninger sammen og diskuterer sammen. Det er en viktig rolle og det er viktig at alle bidrar med kunnskapen de sitter med.

Jeg regner med, i og med at du har jobbet her tidligere og har jo i mange år hatt kontakt med enkelte av de som jobber her. Det er jo et arbeidsmiljø som du er godt kjent i-

Ja, jeg var ansatt i StS i 12 år- og det må jeg si at det er litt godt å være tilbake.

Har du noen drømmer?

Når det gjelder jobben i StS så har jeg lyst til at vi skal skape flere arbeidsplasser og tryggere arbeidsplasser for oss alle sammen og ellers fred i verden! Det trenger vi nå- det er tøffe tider nå for hele samfunnet, både her og spesielt i Ukraina!

Ja, det er helt riktig. En ting er at det er forferdelig og det påvirker jo også oss i industrien, for ting blir ikke lettere. Og etter en pandemi og med dette som en oppfølging det gjør jo ting ekstra vanskelig.

Men det er jo også sånn at i StS så har vi noen strategier. Vi tenker gjerne 5 år frem i tid. Det å komme inn på nye markeder, hvordan ser du for deg å jobbe og bidra på den siden?

Jeg gleder meg! Jeg har klart å bygge meg opp et nettverk som jeg har lyst til å bruke til StS og det som er det rykte og renomme som StS har- å bruke det til å komme oss ut i andre markeder og ikke bare fokusere på Olje.

Det er viktig det på sikt, selv om det blir nok noen gode år innenfor Olje og Gass så er det jo det å ha litt flere bein å stå på om 5-7 år. Det er viktig å bruke tiden godt.

Da vil jeg bare ønske deg hjertelig velkommen og vi gleder oss til fortsettelsen.

Tusen takk😊