StS skal på Stavanger Clean Energy Transition Summit 2021

Stavanger energy Conference flytter fra Rosenberg til Bekhuskaien i 2021 og øker bærekraftsfokuset ytterligere. Det blir inviteret til flere arrangement under en samlet paraply: Stavanger Clean Energy Transition Summit. Les mer om konferansen her: https://www.stavangerenergyconference.com/

I 2019 deltok StS på SEC med fokuset: «Bærekraftig Comeback?» der man så nærmere på om oppgangstendensene var bærekraftige i et lengre perspektiv. Bærekraftig både i form av klima-avtrykk og hvordan leverandørindustrien måtte tilpasse seg. Hvordan kunne vi som bransje bidra til en mer bærekraftig utvikling? Vi synes det var en meget bra konferanse der bransjen var samlet med konkrete fokus. Les mer om vår deltakelse her: STAVANGER ENERGY CONFERENCE- Bærekraft. Vi ser frem til å delta på årets Stavanger Clean Energy Transition Summit.

I StS tar vi ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av fornybare ressurser. Vårt mål er kontinuerlig miljøforbedring – i utvikling av våre prosjekter, produkter og tjenester. Vi søker aktivt etter muligheter for å redusere negativ miljøpåvirkning i et livsløpsperspektiv. Les mer om hva StS vil fokusere på når bærekraftfokuset økes ytterligere her: https://www.stavangerenergyconference.com/post/sts-gruppen

Redusere det globale energiforbruket med mindre CO2 utslipp både nasjonalt og internasjonalt.

Med våre anerkjente og spesial utviklede isolasjonsprodukter bidrar vi til å redusere det globale energiforbruket med mindre CO2 utslipp både nasjonalt og internasjonalt.

 

Recent Comments