StS satser på ungdom

Mandag 28 Januar var StS på Jobbmesse hos NAV. StS har i mange år hatt ett tett og positivt samarbeid med NAV.

NAV satser målrettet på å redusere ungdomsledigheten og arrangerte på vegne av StS jobbmesse for ungdom. NAV kalte inn arbeidssøkende personer i alderen 18-30 år der StS fikk anledning til å presentere bedriften, fagene og prosjektene sine. Etterpå ble det gjennomført «speed-intervjuer» der den arbeidssøkende fikk en unik anledning til å presentere seg selv og stille spørsmål om de ledige stillingene i StS.

ISO-bransjen står ovenfor store rekrutteringsutfordringer. Trenden for avlagte fagprøver er negativ samtidig som gjennomsnittsalderen øker. For å erstatte de som blir pensjonister de kommende årene må arbeidsgiverne allerede nå iverksette tiltak for å sikre kompetanse i fremtiden.

Mange store prosjekter innen norsk oljeindustri fører til at mange arbeidsgivere i likhet med StS søker etter fagfolk i 2019. StS har alene ansatt mer enn 100 nye medarbeidere hittil i 2019 og søker fremdeles etter nye ressurser. Det er viktig at vi nå bruker den høyaktivitets-perioden industrien er inne i til å ansette og lære opp nye ungdommer som kan ivareta oppgavene våre i fremtiden.

I følge NAV sin markedskontakt Sissel Eikanger var det 86 påmeldte til arrangementet. Fire intervjuere fra StS fikk låne intervjurom hos NAV Årstad og møtte mange flotte ungdommer som viste positiv interesse for fagene våre og de ledige stillingene.

Samarbeidet med NAV er en viktig forutsetning for at StS skal nå frem til arbeidssøkere og sikre fremtiden for fagene våre. NAV tilrettelegger og bidrar til at vi skal få ungdom til fagene våre» sier personalsjef Kristin Borgersen.

 

 

 

Recent Comments