StS rekrutterer fremtidens kompetanse- JOBB

StS er stolt av fruktene vi høster etter mange års utrettelig arbeid med kompetanseutvikling og satsing på ungdom i rekrutteringen.

Et samarbeid mellom Nav Vestland og StS  fører til at unge kommer seg rett ut i arbeid etter et treukerskurs. På det siste kurset som ble holdt i februar var det 13 deltakere. Kursene er en del av Inkluderingsdugnaden, et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Etter endt kurs hadde alle fått tilbud om jobb. Saken ble publisert på nrk.no 19 mars i år. Les mer om saken her:

Alle fikk jobb

En av dem var Benjamin Brandt Falbach (20), utdannet børsemaker som hadde vært arbeidssøkende i seks måneder. Etter bare tre uker fikk han tilbud om fast jobb i StS.

 

Med bakgrunn i denne suksesshistorien er det planlagt en ny jobbmesse med tilhørende kurs til høsten. StS håper å ansette flere engasjerte ungdommer og gi dem verdifull og relevant opplæring innen ISO fagene. Det er planlagt både stillas- og rigger kurs.

I følge Administrende Direktør Ingrid Solheim sliter hele bransjen med mangel på kvalifisert arbeidskraft. Da er det bra at vi har et godt samarbeid med NAV som styrker rekrutteringen av unge til ISO bransjen.

StS har svært lojale ansatte som verdsetter de gode utviklingsmulighetene og den langsiktige karriereplanleggingen i bedriften. Vi ønsker å være en trygg arbeidsgiver og en arbeidsplass der de ansatte kan få utvidet og styrket sin kompetanse ytterligere, også utenfor sine primære ansvarsområder. StS opplærings- og kompetansesenter utvikler stadig flere kurs for å dekke behovet for ny kompetanse.

Vi har tatt inn ungdom og lærlinger og gitt dem fagkompetanse i snart 50 år og har hatt mange initiativ til utdanningen innen våre fag. Ett eksempel er samarbeidet med skoler og høyskoler om høyere utdanning for ISO fagene. Resultatet ble fagteknikerstudiet «Maskinteknikk med ISO fag» ved Bergens Tekniske Fagskole (BTF) i 2010.

StS er godkjent opplæringsbedrift og har plan for inntak av lærlinger. Se ledige stillinger her: Jobb

Recent Comments