StS på OTD Energy 19-20 oktober 2022

StS på OTD Energy 22- møt oss på stand B-2091 på Straume utenfor Bergen 19-20 oktober.

Det ligger an til en betydelig aktivitet innen energibransjen de kommende årene – med over 40 utbyggingsplaner i petroleumssektoren og en voksende portefølje av prosjekter innen offshore vind og andre bærekraftige energiløsninger. På OTD Energy treffer vi innkjøpere og leverandører fra energibransjen.

Les mer om OTD Energy her: https://otdenergy.com/

For over 50 år siden ble Norge en oljenasjon, vi var olje pionerer og i år feirer StS sitt 50 års jubileum.

Se jubileumsfilmen vår her: https://vimeo.com/739536421

Energiomstillingen

Nå trenger verden at bransjen omstiller seg til å bli energi pionerer. Vi kan bruke vår kompetanse og erfaring til å finne mer klimavennlige måter å dekke energibehovet på. Ikke bare det behovet vi har i Norge, men i hele verden. Det er en stor oppgave! Og det er en oppgave vi kan bidra med i Norge!

Vi utvikler stadig nye teknologier og spisser kompetansen med et mer sammensatt søkelys på verdens felles utfordringer knyttet til klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.

Eksisterende kompetanse

Uavhengig av teknologi og produktutvikling er det menneskene i StS som er vår viktigste ressurs!

StS har høy andel personell med fagbrev og et flertall av ansatte med lang ansiennitet. Det tyder på at de trives i selskapet. Som en av kurslederne våre sier

«Man blir på en måte ikke et nummer i rekken, men en del av et felleskap da»

Se video med en av kurslederne våre her:

https://vimeo.com/751618056

Vi i StS tror den fagkompetansen vi allerede innehar er svært verdifull i kombinasjon med stadig flere hjelpemidler for å sikre effektiv drift på en måte som er bra for ansattes helse og med minst mulig fotavtrykk!

Alltid Sikker

Som en vesentlig aktør i den Norske Industrien deltar StS sammen med bransjen på initiativet «Alltid Sikker»

Nettplattformen «Alltid Sikker» er en del av et samarbeid med Equinor, Aker BP, Vår Energi og ConocoPhillips. Innholdet på plattformen er åpnet for alle operatører og leverandører. Hensikten med initiativet er å styrke bransjens sikkerhetskultur og jobbe sammen mot målet om fravær av storulykker og uønskede hendelser i vårt daglige arbeid.»

Les mer om Always Safe her:

https://alwayssafe.no/om-oss/

Temaet for Q4 er Arbeidsmiljø og helse og målet med læringspakken er å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. Blant annet er det fokus på reduksjon av negative konsekvenser av forstyrrende støy og egenprodusert støy og vibrasjoner.

Det er viktig at vi kontinuerlig fokuserer på teknologi som kan redusere negative konsekvenser for mennesker.

Rekruttering

I tillegg trenger vi nyrekruttering til industrien. Da er det viktig å være tydelig på hvilke muligheter det er i energibransjen! Og tilby en forutsigbar og trygg arbeidsplass. Det mener vi i StS at vi kan tilby. Vi er godkjent opplæringsbedrift og har kanskje bransjens beste kurs senter. Kursene vi tilbyr er aktuelle innenfor hele den Norske industrien. Det betyr at vi tilbyr kurs for oppdrag innen tradisjonell Olje og Gass virksomhet, Bygg- og anleggs virksomhet og fornybar industri som for eksempel arbeid med vindmøller. God opplæring er en viktig sosial verdi på samme måte som et anstendig arbeidsliv med gode rammebetingelser der den ansatte kan føle seg trygg på at de vil bli ivaretatt på alle plan.

Kan vi ha to tanker i hode samtidig?

Det tror vi må til! Vi må bruke fagkompetansen vi har i kombinasjon med nye teknologier.

Droner

Så langt har StS inngått et strategisk samarbeid med teknologiselskapet RegioX.

De har spisskompetanse på utvikling av programvare og tjenesteløsninger, operasjoner med ubemannede fartøy. Dette samarbeidet vil styrke StS satsingsområder og komplettere de totale løsningene vi tilbyr.

Les mer om RegioX her:

https://regiox.no/

Automatisert overflatebehandling

Vi har tett samarbeid med ulike selskaper som tilbyr robot teknologi. Dette er særlig aktuelt innenfor overflatebehandling.

Det er flere fordeler med fjernstyring av overflatebehandling. Man fjerner operatøren fra eksponeringskilden. Da unngår man ergonomiske belastninger og effekt av vibrasjoner som da elimineres. Dette er særlig relevant med tanke på støy og vibrasjoner!

Flere fordeler:

  • Eksponering for egenprodusert støy reguleres med avstand.
  • Utstyret kan være i kontinuerlig drift uten tidsbegrensinger.
  • Fare for personskader reduseres betraktelig
  • Mer attraktivt fagarbeid
  • Bedre tilkomst i høyden
  • Offshore:
  • Mindre press på helikopter, lugar- og catering kapasiteten
  • Redusert shuttling

Inspeksjon av vindmøller

I tillegg ser vi på konsepter for inspeksjon og reparasjon av vindmøller. Dette er særlig aktuelt i kombinasjon med inspeksjons disiplinen i StS, hvor vi i dag tilbyr industriell tilkomstteknikk for inspeksjon i høyden og bruk av droner der det er mer hensiktsmessig.

Energisparing

Innenfor isoleringsfaget er det også mye vi kan bidra med for å redusere miljø fotavtrykk! Dette oppnår vi ved å redusere energibehovet ved å redusere forbruket. Bedre isolasjon reduserer CO2 utslipp og strømkostnader for industri anlegg.

Typisk på plattformer kommer de største energitapene fra uisolert prosess utstyr og utstyr med ineffektive isolasjonsløsninger. Det er mye å hente på å etterisolere rør og prosess utstyr.

Eksempelvis vil èn uisolert ventil som holde en temperatur på 150°C ha et energitap på 10.000-20.000kWh i året.

På høytemperatur utstyr kan riktig isolasjon gi formidable årlige energibesparelser.

Det er god investering å isolere både med tanke på energisparing og kostnader!

StS tilbyr både produkter og personell til jobben! StS easyFLEX-produkter er designet for rask og enkel installasjon, fjerning og gjentatt reinstallasjon for å sikre enkel tilgang for inspeksjon og vedlikehold, ved hjelp av minimalt timeforbruk, personlig verneutstyr og verktøy.

Les mer om easyFLEX her: Produkter

3D teknologi

Man sparer mye slit, tid og materiell ved god planlegging. Særlig når vi snakker om stillas som ofte brukes i store mengder! StS benytter 3D modellering til å planlegge behov for og mengde stillas.

Nylig hadde vi et prosjekt i AdO arena i Bergen. Det er et viktig kulturtilbud til innbyggerne i Bergen og prosjektet hadde derfor et veldig kort tidsvindu for gjennomføring.

Ifølge prosjektleder for Bergen Kommune så var bruk av 3D verktøy for planlegging av stillas jobben veldig hensiktsmessig både mht utførelse, HMS og at gjennomføring av endringer underveis gikk veldig effektivt. Les mer om denne saken her:

3D modell av stillas i AdO- Intervju med prosjektleder i Bergen Kommune

 

Møt oss på vår stand B-2091 så skal vi vise deg hva dette betyr i praksis!

Recent Comments