StS på konferansen «Overflate 2019»- 20-21 November

StS på Overflate 2019- med temaet «innovasjon og kompetanse, nøkkelen til en bærekraftig utvikling?»

Hva gjør vi som næring for å sørge for nødvendige omstillinger? Klarer vi å utvikle produkter og tjenester som er bærekraftige? Har vi fokus på innovasjon og kompetanse, og klarer vi å ta i bruk den kompetansen som er tilgjengelig? Konkurrerer vi som næring for mye på pris, eller er det rom for innovasjon og utvikling i langsiktige ramme avtaler?

Ingrid Solheim holder innlegg sammen med Trond Soltvedt om «Hvordan sikre en bærekraftig ISO- bransje»

På innlegget representerer de bransjen gjennom sine verv i FROSIO der Trond Soltvedt er styreleder og arbeidsgiverforeningen KIS der Ingrid Solheim er nestleder.

Innlegg om en bærekraftig ISO bransje

Ingrid Solheim og Trond Soltvedt

Bekymring for rekrutteringen til yrkesfag innen ISO og manglende erfaringsunderlag for sertifisering av FROSIO-inspektører har over tid vært vært belyst uten at det har blitt igangsatt konkrete tiltak for å håndtere og forbedre situasjonen.

Under middagen på Overflate 2018 ble det en ivrig diskusjon rundt dette temaet og Ingrid Solheim sammen med Trond Soltvedt bestemte seg for å ta tak i utfordringen!. Resultatet ble prosjektet for å sikre nasjonal yrkesfaglig kompetanse innen ISO-fag og rekruttering av FROSIO-inspektører i Norge.

Når man begir seg ut på ambisiøse prosjekter er det veldig kjekt at andre blir inspirert og slutter opp om ideen. Styrene i FROSIO, KIS, KEF og SEF tente ganske umiddelbart på ideen og har stilt opp med betydelige midler allerede. Både FROSIO og arbeidsgiverorganisasjonene for ISO-bedriftene, KIS, KEF og SEF er finansiert av bransjen og ønsker med dette å gi et bidrag tilbake. Vi er også i dialog med andre der flere har vist interesse for å gi sitt bidrag til å styrke kompetanseutviklingen innen ISO med et tiltak på makro-nivå.

 

Vi har altså klart å finansiere starten på et prosjekt som skal lede arbeidet med å sikre rekrutteringen til bransjen, og med det sikre at vi ivaretar nasjonal yrkesfaglig kompetanse og erfaringsunderlaget for FROSIO-inspektører i Norge.

Vi ser frem til en bærekraftig konferanse!

Les mer om Overflate her: https://www.overflate.no/overflate-2019

Recent Comments