StS kjøper Bilfingers Lambda-virksomhet

StS gruppen overtar Bilfingers Lambda-produkter; Jackets, PPS (Pipe Penetration Seal) og Boltcare.

– Vi signerte avtalen 4. mars, og vi er stolte av at vi nå styrker produktspekteret vårt og kompetansen vår, sier administrerende direktør Ingrid Solheim i StS gruppen.

Oppkjøpet innebærer at StS overtar medarbeiderne, produksjonsutstyret, varemerker, patenter og sertifikater. Virksomheten holder til i Bergen. – Vi ønsker alle de seks ansatte velkommen til StS, sier Solheim.

– Vi styrker med dette oppkjøpet produktspekteret innen StS sine fagområder, og oppgraderer og utvider lokalene på Midtun. Det er et mål for oss å styrke vår produktportefølje og dette oppkjøpet passer godt inn for å nå målene våre, sier Solheim videre.

Alle de tre Lambda-produktene representerer isolasjon av ulike rør og forbindelser som man typisk finner på offshoreinstallasjoner, men virksomheten produserer også produkter som er relevant for markeder utenfor olje og gass.

 

Produktene:

  1. Lambda F Flex Jetfire Jacket (HD) – Flexible Jacket fireproofing technology
  2. Lambda F flex Pipe Penetration Seal (PPS) – Flexible Pipe Penetration Fireproofing technology
  3. Lambda F flex Boltcare – Flexible Jacket Boltcare Fireproofing technology

 

Lambda pipe

Lambda jacketLambda boltcare

 

 

 

 

 

Jacket                                                             Pipe Penetration                                         Boltcare

Kontakt: adm dir Ingrid Solheim, StS gruppen, 918 07 455, ingrid.solheim@stsgruppen.com

Se omtale av saken.

https://energi24.no/nyheter/sts-kjoper-deler-av-bilfingers-aktivitet

Recent Comments