StS har relansert ALU®.- Arbeidslederutviklings kurs

StS har relansert vårt egenutviklede opplæringsprogram for arbeidsledelse, ALU®.- Arbeidslederutviklings kurs

Formålet med StS ArbeidsLederUtvikling (ALU) er å styrke arbeidsledelsen- Målsetning er at kursdeltakne skal kjenne til ansvar, arbeidsoppgaver og forventninger til arbeidsleder-rollen i StS gruppen. De skal være i stand til å lede personell og styre arbeidet på en måte som sikrer en trygg, kostnadseffektiv og kvalitetsmessig gjennomføring. De skal bidra til en positiv utvikling for bedriften og dens medarbeidere.  Dette vil gjøre dem tryggere i jobben slik at de kan hjelpe operatører under seg både med hensyn til lønnssystemer og andre praktiske spørsmål- Det skaper tillit!

ALU programmet består av 3 moduler. Første modul er en e-lærings modul med en innføring til Modul 2 som er klasseroms undervisning over 2 dager. Modul 3 er prosjektspesifikk.

Første pulje har gjennomført kurset og var gjennom:

 • Rammebetingelser/kontrakt
 • Risiko og HMSK
 • Prosedyrer
 • Ledelses Systemer
 • Personalansvar
 • E-lærings kurs
 • Timebank system
 • Lønn

Tilbakemeldingene fra første runde er positive. Oppsummert sier de:

 • Det er nyttig og fint å møte kolleger
 • Vi fikk bedret kontrakts forståelse
 • Fikk fordypning i StS systemer
 • Fikk dele erfaringer. Vi er rollemodeller som skaper beste praksis

«Felles forståelse gjør oss samkjørte.»

Arbeidslederutvikling

ALU®.- Arbeidslederutviklings kurs

Alle deltakere var fornøyd med kursets innhold og gjennomføring. Det er ønske om mer prosjektrettet gjennomgang og det er planlagt for ALU 3.

Vi håper at det gir bedre samhandling og informasjonsflyt for alle – mellom arbeidsleder i prosjekt og støttefunksjoner på kontoret.

Vi vil sette opp flere kurs i vinter.