StS gruppens første store sveisehabitat-jobb i Qatar

Siden februar 2020 har StS Habitat vært til stede med både sveisehabitatutstyr og arbeidsledelse på Ras Gas Alpha-plattformen (Qatar Gas).

Gjennom vår qatarske-partner, QCON, har vi levert, og fortsetter å levere sveisehabitater mot QCON’s EPC-modifiseringskampanje for Qatar Gas.

Innenfor omfanget som QCON har levert til Qatar Gas, har det vært flere operasjoner med sveising utført for både ekstra rørledninger, struktur, pluss plattformforlengelsen. Arbeidet har pågått samtidig på flere av plattformene som utgjør Alpha-plattformkomplekset.

Så langt har mer enn 40 StS ’sveisehabitater blitt levert, i størrelse fra 8m3 helt opp til 132m3. Det største habitatet som ble bygget var et 11x6x2 meter overtrykkshabitat. Grunnet StS Habitats høykapasitets ATEX-habitatvifter, ble hele habitatets overtrykk levert av kun to habitatvifter.

Fra mai 2020 startet arbeidet med flere sveisehabitater på flere av brønnhodeplattformene som en del av den større modifikasjonskampanjen.

Saken ble først publisert her:

stshabitat.com

 

Stort sveisehabitat for QGAS offshore

Stort sveisehabitat for QGAS offshore

 

Recent Comments