StS flytter til lokaler på Sandbrekketoppen 30, Midttun Næringspark 29 Oktober 2018

Formålet med flyttingen er å samlokalisere administrasjon, prefabrikasjons verksted, lager og kurslokaler. I første omgang er det StS hovedkontor som flytter. I løpet av våren 2019 er hele StS samlet på samme adresse!

Det er 10 år siden administrasjonen flyttet til Kanalveien 52. Lager og kurslokaler har vært i egne lokaler på Minde Allè.

Vi ser frem til å samlokalisere. Det vil øke graden av samarbeid og interaksjon på tvers av fag og avdelinger og vil bidra til økt driftsfokus. Videre vil samlokaliseringen legge til rette for å øke fagmiljøet vårt innenfor isolering og kursvirksomhet og fremme innovasjon og produktutvikling.

Det medfølger også vesentlige kostnadsbesparelser i å samlokalisere. Det vil i seg selv kunne bidra til økt produktutvikling.

Vi ser frem til nye tider og nye muligheter på Sandbrekketoppen 30 fra 29 oktober