Stena Spey ankommer CCB

Coast Center Base AS (CCB) er tildelt klassingen av Stena Spey. Riggen kom til CCB 5 August. Landligget er planlagt til 45 dager og det vil sysselsette mellom 150 og 200 arbeidere.

http://: https://petro.no/ccb-vinner-klassejobben-pa-stena-spey/1188190

 

StS og CCB har vært nærmest uatskillelige siden 1975. Et unikt samarbeid som springer ut fra gjensidig tillit. StS vil også denne gang være hovedleverandør til CCB.

Vi tok en prat med prosjektsjef Sveinung Vethe.

Gratulerer med tildelingen! Kan du fortelle litt om Stena Spey?

Stena Spey er inne for 5 års periodisk klassing. Dette betyr at riggen må tilfredsstille tekniske, sikkerhets og myndighets krav for å få lov til å operere på norsk sektor i ytterligere 5 år. Stena Spey er en relativt gammel rigg, bygget i 1983. Riggeier Stena Drilling benytter muligheten nå når riggen likevel er inne til klassing til å gjøre en del modifikasjoner som vil være med på å forlenge levetiden til enheten. Videre vil vi gjøre en del vedlikehold, blant annet vil vi ha en total overhaling på ankevinsjene, samt at kranene om bord får en oppgradering. Utover dette vil det være et stort antall mindre vedlikeholdsoppgaver i alle kategorier.

Hvilke utfordringer ser du for deg og hva må vi ha spesielt fokus på for å lykkes?

Som i alle rigg prosjekter er planlegging og gode forberedelser viktig. Det som er utfordrende, er det det vil foregå arbeid på hele riggen samtidig. Det vil være dykkere i sjøen, arbeid på dekk og oppe i derricken. Dette betyr at arbeidet må nøye koordineres.

Denne koordineringen har to dimensjoner: – den viktigste er å unngå farlige situasjoner når mange aktører jobber i samme område og gjerne i forskjellige høydenivåer.  – Dernest er det viktig at arbeidet flyter effektivt og at en unngår at arbeid stopper opp på grunn av at forskjellige arbeidsoppgaver hindrer hverandre.

Stillasarbeider vil nesten alltid være gjenstand for problemstillinger knyttet til at stillaset må opp så raskt som mulig samtidig som at det skal skje sikkert og ikke til hinder for annet arbeid. En viktig grunn til at StS er en gjenganger på CCB, er at bedriften har erfarne folk som behersker disse utfordringene.

Er det andre prosjekter i løypa? Prosjekter StS blir involvert i?

Ja, vi forventer flere riggprosjekter utover høsten og vi forventer jevn aktivitet ut året. Så lenge StS fortsetter å levere god kvalitet til riktig pris og til avtalt tid, så vil det nok bli flere jobber utover høsten avslutter Sveinung.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Recent Comments