Skarv FPSO

«Vår jobb er å forsyne prosjektet med riggere, stillasbyggere, tilkomstteknikere, flaggmenn og transportører.»

«Ved siden av at Skarv-oppdraget innebærer at StS på en smidig måte supplerer kompetanse i en kundestyrt prosess, er det naturligvis også faglig givende å være med på sluttbyggingen av et av verdens mest avanserte multifunksjonsfartøyer. Dette skjer i tillegg i et internasjonalt miljø, der samarbeidet med de andre underleverandørene må gå knirkefritt.»

Holder rede på brikkene

«Helge Valens jobb er å disponere den store arbeidsstyrke StS har satt inn mest mulig effektivt. Dette skjer i samråd med Aker Solutions representanter, og det er et solid puslespill, ikke minst fordi StS samarbeider med fem-seks andre selskaper som leverer lignende tjenester. Det forekommer også at firmaene låner mannskaper seg i mellom. Oppgavene forandres fra dag til dag, og selv om operasjonen etter planen kun skal vare til påske, er erfaringen at slike arbeider pleier å ta lengre tid til slutt. For det er et enormt komplekst fartøy som nå ferdigstilles og utrustes, og vi må kunne levere ressurser også om timeplanen skulle sprekke, understreker Helge Valen»

Recent Comments