Skarv FPSO

«Vår jobb er å forsyne prosjektet med riggere, stillasbyggere, tilkomstteknikere, flaggmenn og transportører.»

«Ved siden av at Skarv-oppdraget innebærer at StS på en smidig måte supplerer kompetanse i en kundestyrt prosess, er det naturligvis også faglig givende å være med på sluttbyggingen av et av verdens mest avanserte multifunksjonsfartøyer. Dette skjer i tillegg i et internasjonalt miljø, der samarbeidet med de andre underleverandørene må gå knirkefritt.»

Holder rede på brikkene

«Helge Valens jobb er å disponere den store arbeidsstyrke StS har satt inn mest mulig effektivt. Dette skjer i samråd med Aker Solutions representanter, og det er et solid puslespill, ikke minst fordi StS samarbeider med fem-seks andre selskaper som leverer lignende tjenester. Det forekommer også at firmaene låner mannskaper seg i mellom. Oppgavene forandres fra dag til dag, og selv om operasjonen etter planen kun skal vare til påske, er erfaringen at slike arbeider pleier å ta lengre tid til slutt. For det er et enormt komplekst fartøy som nå ferdigstilles og utrustes, og vi må kunne levere ressurser også om timeplanen skulle sprekke, understreker Helge Valen»