Sikrer seg med IRATA

StS gruppen var lenge det eneste norske selskapet som kvalifiserte sine ansatte i henhold til IRATA. Nå begynner andre å følge etter.

Etter høstens resertifiseringer kan StS gruppen mønstre landets største stab av sikringsledere kvalifisert for oppdrag for internasjonale arbeidsgivere.

Industriell klatring er en effektiv, rask og økonomisk måte å få utført arbeid i høyden. For å sørge for et sikkert arbeidsmiljø, kreves sertifisering av utøverne i samsvar med de arbeidsoppgaver og det ansvar den enkelte skal utøve.

Et klatrelag består av tre personer. Sikringslederen på nivå 3 møter   de heftigste kravene til kvalifikasjoner. Foruten å mestre regulære arbeidsoppgaver, må han ha bevist at han om det røyner på er i stand til å bringe skadede kolleger trygt ned på bakken. Er sikringslederen sertifisert i henhold til  IRATA-standarden  (International Rope Access Trade Association), betyr det at han kan dokumentere å ha tilbrakt mer enn 1.000 arbeidstimer i tauene.

50 sertifiserte

Sensor Alan Forrest måtte to turer over Nordsjøen i førjulsukene for å resertifisere  StS-ansatte  som  ønsker å utføre arbeidsoppdrag i henhold til IRATA.

Resultatet er at 50 sikringsledere i StS gruppen nå kan dokumentere kunnskap om sikkerhetsprosedyrer i henhold til den internasjonale standarden. Vel halvparten av de sertifiserte har StS Resources & Technology i Middlesbrough som base, ifølge prosjektleder Svein Fromreide i StS gruppen.

Regelmessig  yrkesutøvelse,  samt  resertifisering   hvert   tredje   år,  er to absolutte krav for å opprettholde sertifikatet. Kvalifiseringen innebærer også en teoretisk prøve.

Innsatsen har gitt resultat. Vi har så langt ikke hatt alvorlige hendelser i forbindelse med denne typen oppdrag, sier Svein Fromreide.

Selv om det er noen år siden han sluttet å praktisere yrket, bekrefter nummer 1547 på IRATA-sertifikatet at Svein er en av veteranene. Som ansatt i NorTek  fikk han sitt første oppdrag som sikringsleder  i 1993. Allerede i 1994 kunne han henge IRATA-sertifikatet på veggen. NorTek ble innfusjonert i daværende Stillasservice i 2001 og har senere utgjort kjernen i det bergenske miljøet for industrielle klatrere.

En foregangsbedrift

Med tradisjon for mange og store oppdrag innen inspeksjon, vedlikehold og stillas, er StS gruppen en av de norske foregangsbedriftene til å sertifisere ansatte med industriell klatring og tilkomstteknikk (TT) i henhold til det internasjonale regelverket.

StS gruppen var lenge det eneste norske selskapet som kvalifiserte sine ansatte i henhold til IRATA. Nå begynner andre å  følge etter, sier briten Alan Forrest. Som sensor har han hatt et mangeårig forhold til StS gruppen. Helt siden 1995 har han hatt fire årlige oppdrag for selskapet.

UK gir et godt utgangspunkt for en internasjonal satsning fra StS gruppen innen industriell klatring. Både Nederland og land i Sørøst- Asia har kultur for denne typen HMS-tiltak.

Det er oppdragsgivernes nasjonalitet som bestemmer hvilke sertifikat utøverne bør ha, ikke hvilket land oppdraget utføres i, sier Alan Forrest.

Industrial Rope Access trade Association

  • Ledende internasjonal standard for arbeidsmiljø og sikkerhet for industrielle klatrere. Utformet av britiske HMS-myndigheter.
  • Færre enn fire registrerte hendelser per 100.000 arbeidstimer. Ingen registrerte dødsulykker.
  • Oppstod i offshoremiljøet i britisk sektor på 1980-tallet.
  • Mer enn 12.000 sertifiserte medlemmer i over  50  land. Mer enn 29.000 personer har på et eller annet tidspunkt vært sertifisert i henhold til kravene.
  • SOFT er et norsk samarbeidsorgan for tilkomstteknikk. Organisasjonen har nylig nedsatt et arbeidsutvalg med oppgave å etablere et norsk  sertifiseringsorgan. StS gründer og styreformann Odd Strand er medlem av utvalget.
  • SPRAT er det amerikanske motstykket til IRATA

Recent Comments